Ex tempore

Innehållspresentatör

Ex tempore

Utveckling inom läkemedelsbehandlingen som revolutionerar kliniken

Ledgångsreumatism är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i Finland. På hundra år har behandlingen revolutionerats. Effektiv läkemedelsbehandling och interprofessionell teamvård har en central position i behandlingen av sjukdomen. Största delen av dem som insjuknar kan idag leva ett normalt liv. Det är numera sällsynt att ledgångsreumatism leder till svår invaliditet.

Ex tempore
Finns på internet
Publicerad i nummer 3-4/2017

Silvervatten lovar mycket – Vilken är sanningen?

På internet marknadsförs silvervatten mot många besvär – till och med för behandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Konsumenterna har tagit löftena till sig och använder produkten också i strid med rekommendationerna.

Ex tempore
Publicerad i nummer 3-4/2017

Läkemedelsdistributionens historia – läkemedel till folket på apoteket

Apoteken har i den övriga världen, men också i Finland, en rätt lång historia som central aktör i kedjan av läkemedelsdistribution. Redan på 1500-talet fungerade slotts- och stadsapotek i vårt land. De första officiella apoteken grundades i Åbo och Viborg 1689. Självständighetsåret 1917 fanns det redan över 250 apotek i vårt land.

Ex tempore
Publicerad i nummer 1/2017

Minnen från läkemedelstillsynen i Finland

Läkemedelstillsynen i Finland befann sig i barnskorna ännu före 1960-talet. Talidomidkatastrofen påskyndande utvecklingen av den moderna läkemedelstillsynen i Finland och i övriga världen. Mauno Airaksinen och Erkki Palva har följt med utvecklingen av läkemedelstillsynen ända från dess uppkomst till våra dagar.

1