Fimeas verksamhet

Innehållspublicerare

Fimeas verksamhet
Publicerad i nummer 4/2018

Webbplatsen för läkemedelsfostran ger information om hur man använder läkemedel korrekt

Läkemedelsfostran är att lära barn att använda läkemedel på rätt sätt. Webbplatsen för läkemedelsfostran www.laakekasvatus.fi erbjuder lärare i grundskolan färdigt undervisningsmaterial att använda på lektionerna i omgivningslära och hälsokunskap. På webbplatsen finns det därtill allmän information om läkemedel för var och en av oss och om typiska barnsjukdomar. Eleverna kan spela sitt eget spel, TroppiOppi, på webbplatsen. Parallellt med den finskspråkiga webbplatsen finns en svenskspråkig webbplats och en något mindre omfattande engelskspråkig version. Webbplatsen upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Fimeas verksamhet
Publicerad i nummer 4/2016

Vid undantagssituationer säkerställs läkemedelsbehandling genom specialtillstånd

Specialtillståndet är ett av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljat tillstånd att överlåta till konsumtion ett läkemedelspreparat som inte är tillgängligt i Finland med försäljningstillstånd. Syftet med specialtillståndsförfarandet är att säkerställa tillgången till läkemedel och trygga patientens läkemedelsbehandling i undantagssituationer.