Läkemedelsbiverkningar

Innehållspublicerare

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 1/2017

Nya rön om risk för ventrombos som p-piller orsakar

Ventromboser i samband med användning av kombinationspreventivpiller, särskilt så kallade fjärde generationens preparat som innehåller etinylestradiol och drospirenon, dryftades allmänt i nyheterna 2013. Europeiska läkemedelsmyndigheten gjorde en omfattande utredning av säkerheten hos kombinationspreventivpreparat och Fimea informerade mer om risken för blodpropp.

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 3/2016

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant

Du känner igen läkemedel som är föremål för utökad övervakning på den svarta triangeln med spetsen nedåt i produktuppgifterna. Syftet med utökad övervakning är att effektivt få information om nya preparat och tidigare okända biverkningar. Anställda inom hälso- och sjukvården och patienter uppmanas meddela om misstänkta biverkningar särskilt hos läkemedel som är under utökad övervakning.

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 3/2016

Anmälningar om misstänkt läkemedelsbiverkning 2015

År 2015 mottog Fimea 2 001 anmälningar om misstänkt läkemedelsbiverkning. Även i Finland mottogs några anmälningar om signaler som behandlats av kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC), exempelvis eventuell kalcifylax i samband med warfarin och ketoacidos som utvecklats under användning av glukosavlägsnare. Några andra nya signaler framkom inte nationellt.

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 2/2015

Anmälningar om misstänkt läkemedelsbiverkning 2014

Mängden och typen av biverkningar som anmäldes till Fimea under 2014 påminde mycket om tidigare år. Andelen anmälningar inlämnade av konsumenter ökade något. Övervägandet av balansen mellan fördelar och nackdelar på individnivå hör till vårdrelationen mellan patienten och läkaren medan det är Fimeas uppgift att övervaka läkemedlens säkerhet på befolkningsnivå.