Ledare

Innehållspublicerare

Ledare
Publicerad i nummer 4/2021

Ett mål: patientsäkerhet

Ledare
Publicerad i nummer 3/2021

Nu behövs det gas och inte broms

Ledare
Publicerad i nummer 2/2021

Njut av en motionsrik sommar!

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Från riktlinjer till praxis och spelregler för vardagen

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Säkerheten i läkemedelsbehandlingen säkerställs genom samarbete

Ledare
Publicerad i nummer 4/2020

Antibiotikaresistens är en gemensam utmaning för oss alla

Ledare
Publicerad i nummer 3/2020

Under coronakrisen arbetar läkemedelsbranschen för samma mål

Ledare
Publicerad i nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling väcker individuella informationsbehov

Ledare
Publicerad i nummer 1-2/2019

En säker läkemedelsbehandling är summan av många faktorer

Ledare
Publicerad i nummer 4/2018

Sakkunnig service till konsumenten oberoende av produkternas klassificering

Ledare
Publicerad i nummer 3/2018

Hälsoteknologin närmar sig läkemedelsområdet

Teman
Publicerad i nummer 2/2018

Digitaliseringen minskar inte behovet av sakkunskap – tvärtom!

Ledare
Publicerad i nummer 1/2018

Klok framförhållning kräver upplyst samarbete

Ledare
Publicerad i nummer 3-4/2017

Det är vår gemensamma skyldighet att säkra tillgängligheten till läkemedel

Ledare

Biologiska läkemedel och hälso- och sjukvården – svansen viftar på hunden?

Ledare
Publicerad i nummer 1/2017

Sic! önskar sina läsare ett gott jubileumsår för Finlands självständighet

Ledare
Publicerad i nummer 4/2016

Läkemedelsbehandling av sällsynta sjukdomar

Ledare
Publicerad i nummer 3/2016

Naturliga ämnen inom hälso- och sjukvården

Ledare
Publicerad i nummer 3/2016

Läkemedelstillsynen i tidens ström

Ledare
Publicerad i nummer 2/2016

Något nytt, något gammalt

Strax efter att ha blivit färdig läkare arbetade jag som enda läkare på en öppen psykiatrisk avdelning. Jag fick bära ett stort ansvar i förhållande till mina kunskaper.