SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Ledare

Innehållspublicerare

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Från riktlinjer till praxis och spelregler för vardagen

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Säkerheten i läkemedelsbehandlingen säkerställs genom samarbete

Ledare
Publicerad i nummer 4/2020

Antibiotikaresistens är en gemensam utmaning för oss alla

Ledare
Publicerad i nummer 3/2020

Under coronakrisen arbetar läkemedelsbranschen för samma mål

Ledare
Publicerad i nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling väcker individuella informationsbehov

Ledare
Publicerad i nummer 1-2/2019

En säker läkemedelsbehandling är summan av många faktorer

Ledare
Publicerad i nummer 4/2018

Sakkunnig service till konsumenten oberoende av produkternas klassificering

Ledare
Publicerad i nummer 3/2018

Hälsoteknologin närmar sig läkemedelsområdet

Teman
Publicerad i nummer 2/2018

Digitaliseringen minskar inte behovet av sakkunskap – tvärtom!

Ledare
Publicerad i nummer 1/2018

Klok framförhållning kräver upplyst samarbete

Ledare
Publicerad i nummer 3-4/2017

Det är vår gemensamma skyldighet att säkra tillgängligheten till läkemedel

Ledare

Biologiska läkemedel och hälso- och sjukvården – svansen viftar på hunden?

Ledare
Publicerad i nummer 1/2017

Sic! önskar sina läsare ett gott jubileumsår för Finlands självständighet

Ledare
Publicerad i nummer 4/2016

Läkemedelsbehandling av sällsynta sjukdomar

Ledare
Publicerad i nummer 3/2016

Naturliga ämnen inom hälso- och sjukvården

Ledare
Publicerad i nummer 3/2016

Läkemedelstillsynen i tidens ström

Ledare
Publicerad i nummer 2/2016

Något nytt, något gammalt

Strax efter att ha blivit färdig läkare arbetade jag som enda läkare på en öppen psykiatrisk avdelning. Jag fick bära ett stort ansvar i förhållande till mina kunskaper.

Ledare
Publicerad i nummer 1/2016

Läkemedelsbehandlingarna till heders!

Bra och rationell läkemedelsbehandling är effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk. Hur är det möjligt att uppnå en situation där alla dessa förutsättningar uppfylls?

Ledare
Publicerad i nummer 4/2015

Smärta hör till livet men den ska behandlas med omsorg

Smärta orsakar ett stresstillstånd i kroppen och om smärtan blir kronisk kan den även leda till depression. Därför är ett liv helt utan smärta en lockande tanke. Känslan av smärta har dock ett syfte som bestämts av evolutionen. Smärta är ett tecken på fara och utan smärta är livet farligt.

Ledare
Publicerad i nummer 3/2015

Läkemedelsbehandlingen av cancer genomgår en omvälvning – hur ska vi svara på utmaningen?

Våra ökande vetenskapliga kunskaper och den moderna teknologin har möjliggjort utvecklingen av läkemedelsbehandlingar av cancer på ett sätt som vi som arbetar inom läkemedelsbranschen kan tillsammans vara både stolta och glada över. I detta nummer av tidningen Sic! behandlar vi dagsläget inom utvecklingen, men tar oss även en titt på möjlig vårdpraxis i framtiden.