SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspresentatör

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 3/2020

Under coronakrisen arbetar läkemedelsbranschen för samma mål

Teman
Publicerad i nummer 3/2020

Tillgången till läkemedel under undantagsvåren 2020

Decennieskiftet förbättrade inte statistiken om störningar i tillgången på läkemedel. Antalet anmälningar om störningar i tillgången fortsatte att öka redan under de normala förhållandena i början av året. Som en följd av undantagsförhållandena då COVID-19-epidemin växte till en pandemi blev man tvungen att trygga tillgången på läkemedel genom undantagsförfaranden. Med anledning av läkemedlens globala produktionskedja kan pandemin påverka tillgången även med fördröjning.