Innehållspublicerare

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 3/2022

Ambitiösa, men ack så nödvändiga mål

Teman
Publicerad i nummer 3/2022

Syftet med förordningen om veterinärmedicinska läkemedel är att minska resistensen mot antimikrobiella läkemedel

Europeiska unionen eftersträvar en mer hållbar livsmedelsproduktion bland annat genom att tydligt minska användningen av antimikrobiella läkemedel. Detta löfte ska uppfyllas genom förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

Teman
Publicerad i nummer 3/2022

Nya metoder för att förbättra tillgången till veterinärmedicinska läkemedel

Små marknadsområden som Finland står inför ständiga utmaningar när det gäller tillgången till veterinärmedicinska läkemedel. Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ger nya verktyg för att förbättra tillgången.