SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspresentatör

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling väcker individuella informationsbehov

Teman
Publicerad i nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling – var är vi, vart är vi på väg?

Den individualiserade medicinen revolutionerar läkemedelsbranschen. Vi får allt exaktare kunskap om sjukdomsmekanismerna och förståelse till stöd för vårdbeslut. Samtidigt möter vi osäkerhet, när läkemedel tas i bruk på en alltmer begränsad effekt- och säkerhetsgrund. Hur ser framtiden ut?