SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Säkerheten i läkemedelsbehandlingen säkerställs genom samarbete

Ledare
Publicerad i nummer 1/2021

Från riktlinjer till praxis och spelregler för vardagen

Teman
Publicerad i nummer 1/2021

Tillförlitlig läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker läkemedelsbehandling

Läkemedelsanvändaren har rätt till läkemedelsinformation som grundar sig på forskningsbevis och som stöder hens läkemedelsbehandling. Information om det egna läkemedlet är en förutsättning för att läkemedelsbehandlingen ska lyckas på ett säkert sätt. Det nationella läkemedelsinformationsnätverket främjar kännedomen om och användningen av tillförlitlig läkemedelsinformation.

Teman
Publicerad i nummer 1/2021

Databasen Medicin75+ främjar läkemedelssäkerheten för äldre

Ändamålsenligheten av förskrivningen och användningen av läkemedel är de viktigaste faktorerna för patientsäkerheten. Läkemedelssäkerheten främjas genom att förbättra kompetensen av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården samt erbjuda användarvänliga arbetsredskap som stöd för beslutsfattandet. Databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea hjälper vid utvärderingen av lämpligheten av läkemedel för äldre.

Teman
Publicerad i nummer 1/2021

Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling ger anvisningar för lokalt lärande

Handboken Säker läkemedelsbehandling riktar sig till alla enheter som utför läkemedelsbehandling, även utanför social- och hälsovårdsfältet. Handboken erbjuder för första gången en modell för läkemedelsbehandlingsplan, med vars hjälp man kan öka kännedomen om styrkor och riskfyllda situationer i den lokala läkemedelsbehandlingsprocessen.