SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 4/2020

Antibiotikaresistens är en gemensam utmaning för oss alla

Teman
Publicerad i nummer 4/2020

Antibiotikaresistens – ett hot mot människornas och djurens hälsa

I och med covid-19-pandemin har vi fått känna på hur det är att leva med en smittsam sjukdom som det inte finns något vaccin eller annat läkemedel mot. Antibiotikaresistens, som är ett mer osynligt hot, kan i värsta fall få ännu svårare följder än den pågående pandemin. Hotet gäller hela världen och kräver brådskande globalt samarbete på alla nivåer.