Innehållspresentatör

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 1-2/2019

En säker läkemedelsbehandling är summan av många faktorer

Teman
Publicerad i nummer 1-2/2019

Riskläkemedel – existerar de?

Medicineringen medförde ett obarmhärtigt spelbehov hos Jaakko - han förlorade nästan 30 000 euro”. Detta rapporterades i en inhemsk tidskrift. Använde Jaakko riskläkemedel?