SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 3/2021

Nu behövs det gas och inte broms

Teman
Publicerad i nummer 3/2021

Det finns äntligen förutsättningar för att den strukturella reformen av läkemedelsförsörjningen ska avancera

Läkemedelsförsörjningen förnyas i sin helhet på lång sikt i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets vägkarta. Det är fråga om en omfattande helhetsutveckling av strukturer och tjänster kring läkemedel och läkemedelsdistribution. Det finns redan rätt omfattande data som stöd för reformen, men dataproduktion som redskap för styrningen utvecklas nu effektivt.

Teman
Publicerad i nummer 3/2021

Genom apotekstillsynen säkerställs läkemedels- och medicineringssäkerheten

Apoteksverksamheten är starkt reglerad. Utvecklingen av läkemedelsdistributionen och lagstiftningen i anslutning till den återspeglas därför direkt i apotekets vardag. En av tillsynsmetoderna är inspektioner där man övervakar hur apotekets verksamhet i praktiken motsvarar de fastställda kraven.

Teman
Publicerad i nummer 3/2021

Det krävs fördjupning för att starta apotekets webbtjänst

Det går att starta en webbtjänst för apoteket om man känner till bestämmelserna kring ämnet och har gjort ett ordentligt grundarbete. Det är fråga om en serviceform som liknar expediering av läkemedel över apotekets disk, men det finns också delområden som omfattar krav som kräver särskild fördjupning.