Innehållspublicerare

Teman

Ledare
Publicerad i nummer 2/2022

Ansvarsfull priskonkurrens

Teman
Publicerad i nummer 2/2022

Superlativer ingår inte i läkemedelsreklam

Marknadsföringen av läkemedel är noggrant reglerad. Syftet med tillsynen är att se till att osaklig reklam inte försämrar folkhälsan eller snedvrider konkurrensen.

Teman
Publicerad i nummer 2/2022

Prissättningen av egenvårdsläkemedel frigjordes – apotek och tillsynen inför det nya

I och med ändringen i läkemedelslagen kan apoteken friare fastställa priserna för de egenvårdsläkemedel de säljer. Samtidigt har apoteken allt tydligare blivit genomförare av marknadsföringen av läkemedel. Vad borde apoteken beakta i denna roll?