Toimitus sv

Redaktion

Förfrågningar och redaktion: sic@fimea.fi

Ansvarig huvudredaktör Eija Pelkonen

Medicinsk huvudredaktor Tiina Kuosa 

Kommunikation Minna Takaloeskola

Redaktionssekreterare, webbtidskriften Petra Nylund

Webbtidskriften Riitta Vuorela

Redaktionsteam: Katri Hämeen-Anttila, Kristina Lehmann, Sami Paaskoski, Maria Paile-Hyvärinen, Tiina Palomäki, Aino Pennanen, Jukka Sallinen, Jaana Vesterinen

Utgivare

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Postadress: PB 55, 00034 FIMEA

Telefonväxel: 029 522 3341

registratur@fimea.fi

fornamn.efternamn@fimea.fi

www.fimea.fi