Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: tilaukset@fimea.fi

Palaute: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Sinikka Rajaniemi

Lääketieteellinen päätoimittaja Päivi Ruokoniemi

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Petra Nylund

Toimituksen sihteeri Pirkko Ervasti

Toimitusneuvoston jäsenet:

Pia Annunen, Tiina Asikainen, Irmeli Happonen, Esa Heinonen, Marjo-Riitta Helle,  Pirjo Inki, Sari Koski, Teija Laakso, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Eija Pelkonen, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Jukka Sallinen, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi