Toimitus

Tiedustelut ja osoitteenmuutokset: tilaukset@fimea.fi

Palaute: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Sinikka Rajaniemi

Lääketieteellinen päätoimittaja Päivi Ruokoniemi

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Petra Nylund

Toimituksen sihteeri Pirkko Ervasti

Toimitusneuvoston jäsenet:

Irmeli Happonen, Pirjo Inki, Sari Koski, Taru Kuittinen, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Niina Makkonen, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Eija Pelkonen, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Paula Salmikangas, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi