Toimitus

Tiedustelut ja osoitteenmuutokset: tilaukset@fimea.fi

Palaute: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Sinikka Rajaniemi

Lääketieteellinen päätoimittaja Annikka Kalliokoski

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Petra Nylund

Toimituksen sihteeri Johanna Saloranta (Pirkko Ervasti, vv.)

Toimitusneuvoston jäsenet:

Irmeli Happonen, Pirjo Inki, Sari Koski, Taru Kuittinen, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Niina Makkonen, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Eija Pelkonen, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Päivi Ruokoniemi, Paula Salmikangas, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi