Fimean toiminta

Koristeellinen kuva.

Hyödynnä Fimean avoimia tietotuotteita

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta (Lääke75+), Kansallinen riskilääkeluokitus ja lääkkeiden käytön indikaattoritiedot tukevat päätöksentekoa terveydenhuollon arjessa.