Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on kansallisesti täytäntöön pantu ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Sic!-verkkolehteä.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Sic!-verkkolehden sisällöt täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia

Verkkosivuilla ennen 23.8.2018 julkaistuihin toimisto-ohjelmistojen tiedostomuotoihin ei sovelleta lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Ei-saavutettava sisältö

Ennen 23.9.2019 julkaistu materiaali on arkistoitua sisältöä, jota ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 3 momentti)

Verkkoartikkeleiden kuvioita, taulukoita ja graafeja ei ole tehty html-muotoon, vaan niille on tehty saavutettavat tekstivastineet PDF-muodossa tai niiden sisältö on kuvailtu artikkelin tekstissä. Kuviot, taulukot ja graafit julkaistaan html-muodossa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.09.2020

Seloste perustuu Fimean itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää Fimean kirjaamoon.

Yhteystiedot: kirjaamo@fimea.fi

PL 55, 00034 FIMEA

Puh. vaihde 029 522 3341

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000