TOIMITUS

Tiedustelut ja toimitus: [email protected]

Vastaava päätoimittaja Eija Pelkonen

Lääketieteellinen päätoimittaja Tiina Kuosa

Verkkolehti Petra Nylund ja Riitta Vuorela

Toimitustiimi: Marko Kallio, Kristina Lehmann, Sami Paaskoski, Maria Paile-Hyvärinen, Aino Pennanen, Jukka Sallinen, Jaana Vesterinen

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

[email protected]

[email protected]

www.fimea.fi

Lehden artikkelien sisältöä voi lainata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tarvitaan Fimean lupa.