Toimitus

Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja: Eija Pelkonen

Lääketieteellinen päätoimittaja: Tiina Kuosa

Verkkolehti: Petra Nylund, Riitta Vuorela

Toimitustiimi: Marko Kallio, Kristina Lehmann, Sami Paaskoski, Maria Paile-Hyvärinen, Aino Pennanen, Jukka Sallinen, Jaana Vesterinen

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi

Lehden artikkelien sisältöä voi lainata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tarvitaan Fimean lupa.