Toimitus

Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: tilaukset@fimea.fi

Palaute: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Eija Pelkonen

Lääketieteellinen päätoimittaja Päivi Ruokoniemi

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Petra Nylund

Toimituksen sihteeri Pirkko Ervasti

Toimitusneuvoston jäsenet:

Pia Annunen, Tiina Asikainen, Irmeli Happonen, Esa Heinonen, Marjo-Riitta Helle,  Pirjo Inki, Sari Koski, Teija Laakso, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Jukka Sallinen, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi