Toimitus

Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Eija Pelkonen

Lääketieteellinen päätoimittaja Päivi Ruokoniemi

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Kalle Kosunen

Toimitusneuvoston jäsenet:

Pia Annunen, Esa Heinonen, Marjo-Riitta Helle, Pirjo Inki, Sari Koski, Teija Laakso, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Kristina Lehmann, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Jukka Sallinen, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi