SIC! Lääketietoa Fimeasta

Toimitus

Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Eija Pelkonen

Lääketieteellinen päätoimittaja Päivi Ruokoniemi

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Kalle Kosunen

Toimitusneuvoston jäsenet:

Pia Annunen, Esa Heinonen, Marjo-Riitta Helle, Pirjo Inki, Sari Koski, Teija Laakso, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Kristina Lehmann, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Piia Rannanheimo, Jukka Sallinen, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi