SIC! Lääketietoa Fimeasta

Toimitus

Toimitus

Tiedustelut ja toimitus: sic@fimea.fi

Vastaava päätoimittaja Eija Pelkonen

Viestintä Minna Takaloeskola

Toimitussihteeri, verkkolehti Riitta Vuorela

Verkkolehti: Kalle Kosunen

Toimitustiimi: Katri Hämeen-Anttila, Tiina Kuosa, Kristina Lehmann, Sami Paaskoski, Maria Paile-Hyvärinen, Tiina Palomäki, Aino Pennanen, Jukka Sallinen, Jaana Vesterinen

Julkaisija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA

Puhelinvaihde: 029 522 3341

kirjaamo@fimea.fi

etunimi.sukunimi@fimea.fi

www.fimea.fi