REDAKTION

Förfrågningar och redaktion: [email protected]

Ansvarig huvudredaktör: Eija Pelkonen

Medicinsk huvudredaktor: Tiina Kuosa 

Webbtidskriften: Petra Nylund, Riitta Vuorela

Redaktionsteam: Marko Kallio, Kristina Lehmann, Sami Paaskoski, Maria Paile-Hyvärinen, Tiina Palomäki, Aino Pennanen, Jukka Sallinen, Jaana Vesterinen

Utgivare

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Postadress: PB 55, 00034 FIMEA

Telefonväxel: 029 522 3341

[email protected]

[email protected]

www.fimea.fi