Sic!-arkiv 

På grund av tillgänglighetskraven hittar du de artiklar som publicerats i tidningen på Sic!-webbplatsen från och med 2019. Förstoringsglaset för sökning som finns i övre balken gäller endast artiklar som publicerats på den här webbplatsen. Alla artiklar som publicerats på webbplatsen har publicerats i enlighet med tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet hittar du här.

Hela Sic!-tidningens arkiv från och med 2011 finns i Julkari, som är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Julkari-sökningen nedan gäller allt innehåll i tidningen Sic! från och med 2011. Du kan söka artiklar till exempel enligt artikelns namn, upphovsman eller publiceringstidpunkt. I allmänna sökinstruktionerna hittar du närmare information om Julkaris mångsidigare sökegenskaper.


null Sök bland publikationerna


Uppmärksamma läkemedel med hög risk

Lindgren-Äimänen, Katja

4.5.2023

Hur ska man lösa smärtpunkterna i läkemedelsinformationen?

Kiviranta, Päivi Korpela, Jukka K. Rannanheimo, Piia Tamminen-Sirkiä, Jenni Hämeen-Anttila, Katri

16.3.2023

Vilka är de verkliga utmaningarna inom läkemedelsförsörjningen?

Reinikainen, Leena Wedenoja, Juho Mikkola, Heidi Saastamoinen, Leena

21.2.2023

Hur såg tillgången till läkemedel ut 2022?

Luhtanen, Päivi Suvanto, Satu Linnolahti, Johanna Lehtinen, Julia Mauriala, Timo

3.1.2023

Effektiverad tillsyn av pregabalin

Kuosa, Tiina

16.12.2022