Sic!-arkiv 

På grund av tillgänglighetskraven hittar du de artiklar som publicerats i tidningen på Sic!-webbplatsen från och med 2019. Förstoringsglaset för sökning som finns i övre balken gäller endast artiklar som publicerats på den här webbplatsen. Alla artiklar som publicerats på webbplatsen har publicerats i enlighet med tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet hittar du här.

Hela Sic!-tidningens arkiv från och med 2011 finns i Julkari, som är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Julkari-sökningen nedan gäller allt innehåll i tidningen Sic! från och med 2011. Du kan söka artiklar till exempel enligt artikelns namn, upphovsman eller publiceringstidpunkt. I allmänna sökinstruktionerna hittar du närmare information om Julkaris mångsidigare sökegenskaper.


Sök bland publikationerna