Hoppa till innehåll
Ett blodprov

Kom ihåg! Det är mycket viktigt att blodprovskontroller utförs vid användning av Litalgin

Läkemedel
3.5.2023

Användningen av läkemedlet är förknippad med en risk för agranulocytos, som inte är beroende av exponeringens varaktighet eller den dos som getts.

Beställ nyhetsbrevet!

Genom att beställa nyhetsbrevet Sic! (på finska) får du genast information om nya artiklar till din e-post.