Hoppa till innehåll
Läkemedelskapslar i handen.

Nya metoder för att förebygga rusmedelsanvändning av pregabalin

Pregabalin, som länge missbrukats, övervakas nu som HCI-läkemedel. Syftet med övervakningen är att förhindra att pregabalin används som rusmedel och skadorna som det medför.

Beställ nyhetsbrevet!

Genom att beställa nyhetsbrevet Sic! (på finska) får du genast information om nya artiklar till din e-post.