Hoppa till innehåll

Säkerheten i läkemedelsbehandlingen säkerställs genom samarbete

Läkemedel
Publicerad 19.3.2021
© Fimea

Säkerheten i läkemedelsbehandlingen är en helhet som omfattar läkemedelssäkerhet och medicineringssäkerhet. Vid Fimea arbetar vi för att säkerställa båda.

När försäljningstillstånd för läkemedelspreparat beviljas bedöms dess effekt, säkerhet och kvalitet – man säkerställer alltså att läkemedlets fördelar är större än eventuella biverkningar eller risker. Vi arbetar också kontinuerligt med att komplettera läkemedlens säkerhetsuppgifter efter att försäljningstillståndet har beviljats.

Just nu görs den kontinuerliga säkerhetsövervakningen av coronavaccin särskilt aktivt runtom i världen, även i Finland. På Fimeas webbplats publicerade vi i slutet av januari en webbsida om anmälningar om biverkningar av coronavaccin, där antalet anmälningar om biverkningar och deras allvarlighetsgrad regelbundet uppdateras. Vi vill öppet och uppdaterat informera hälso- och sjukvårdspersonalen och befolkningen om säkerhetsinformationen som samlas in om coronavaccin. 

Läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker läkemedelsbehandling, och såväl yrkesutbildade som patienter behöver den. Det gångna året har visat hur viktigt det är med objektiv och tillförlitlig information samt att den urskiljs och identifieras i det enorma informationsflödet. Vi yrkesutbildade personer behövs för att gallra och tolka tillförlitlig information för patienterna, såväl i möten ansikte mot ansikte som i sociala medier.

Den nyligen uppdaterade nationella strategin för läkemedelsinformation utgör grunden för det nationella samarbetet i produktionen och förmedlingen av tillförlitlig läkemedelsinformation. I Finland finns utmärkta källor till läkemedelsinformation, verktyg och läkemedelsdatabaser samt sakkunniga yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Låt oss utnyttja dessa styrkor för patientens bästa och säkerställer tillsammans patientens delaktighet i läkemedelsbehandlingen – i enlighet med målen i läkemedelsinformationsstrategin!

Vi har också uppdaterat handboken Säker läkemedelsbehandling i samarbete med Valvira och regionförvaltningsverken. Till handboken har för första gången bifogats en mall för en plan för läkemedelsbehandling. Vi hoppas att detta är ett fungerande verktyg för att identifiera styrkorna och riskerna i läkemedelsbehandlingsprocesserna på lokal nivå i verksamhets- och arbetsenheterna. I handboken beskrivs förutom lagstiftningen som syftar till att främja läkemedelssäkerheten även god praxis med vars hjälp läkemedelssäkerheten kan förbättras ytterligare.

I detta temanummer av tidskriften Sic! som behandlar säker läkemedelsbehandling beskrivs läkemedelsinformationens betydelse för säkerställandet av medicineringssäkerheten, samt säkerställandet av medicineringssäkerheten vid social- och hälsovårdsenheterna på så sätt att temana i handboken Säker läkemedelsbehandling konkretiseras.

Var och en av oss som arbetar med läkemedelsfrågor behövs för att förbättra säkerheten vid läkemedelsbehandlingar. Du är väl också med i samarbetet?

Eija Pelkonen
Överdirektör
Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om