Hyppää sisältöön

Lääkehoidon turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021
© Fimea

Lääkehoidon turvallisuus on kokonaisuus, johon kuuluvat lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus. Me Fimeassa teemme työtä molempien varmistamiseksi.

Lääkevalmisteiden myyntilupaa myöntäessä arvioidaan sen teho, turvallisuus ja laatu – siis varmistetaan, että lääkkeen hyödyt ovat suurempia kuin mahdolliset haitat tai riskit. Teemme myös jatkuvasti töitä lääkkeiden turvallisuustietojen täydentämiseksi myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Juuri nyt koronarokotteiden jatkuvaa turvallisuusseurantaa tehdään erityisen aktiivisesti ympäri maailmaa, myös Suomessa. Julkaisimme Fimean verkkosivustolla tammikuun lopussa koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksia koskevan verkkosivun, johon päivitetään säännöllisesti haittavaikutusilmoitusten määrä ja vakavuus. Haluamme viestiä avoimesti ja ajantasaisesti koronarokotteista kertyvästä turvallisuustiedosta terveydenhuollon ammattilaisille ja väestölle.  

Lääkeinformaatio on edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle, ja sitä tarvitsevat niin ammattilaiset kuin potilaatkin. Kulunut vuosi on osoittanut, kuinka tärkeää on puolueeton ja luotettava tieto sekä sen erottuminen ja tunnistaminen valtavasta informaatiotulvasta. Meitä ammattilaisia tarvitaan luotettavan tiedon seulomisessa ja tulkitsemissa potilaille, niin kasvotusten tapahtuvissa kohtaamisissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

Juuri päivitetty kansallinen lääkeinformaatiostrategia antaa pohjan kansalliselle yhteistyölle luotettavan lääkeinformaation tuottamisessa ja välittämisessä. Suomessa on erinomaisia lääkeinformaation lähteitä, työkaluja ja lääketietokantoja sekä asiantuntevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Valjastetaan nämä vahvuudet potilaan hyödyksi ja varmistetaan yhdessä hänen osallisuutensa lääkehoidossa – lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisesti!

Olemme päivittäneet myös Turvallinen lääkehoito -oppaan yhteistyössä Valviran ja aluehallintovirastojen kanssa. Oppaaseen on liitetty ensimmäistä kertaa lääkehoitosuunnitelman mallipohja. Toivomme tämän olevan toimiva työkalu lääkehoitoprosessien vahvuuksien ja riskien tunnistamiseksi paikallisesti toiminta- ja työyksiköissä. Oppaassa kuvataan lääkitysturvallisuuden edistämiseen tähtäävän lainsäädännön lisäksi myös hyviä käytänteitä, joiden avulla lääkitysturvallisuutta on mahdollista parantaa entisestään.

Tässä Sic!-lehden Turvallinen lääkehoito -teemanumerossa kuvataan lääkeinformaation merkitystä lääkitysturvallisuuden varmistamisessa sekä lääkitysturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä Turvallinen lääkehoito -oppaan teemoja konkretisoiden.

Meitä jokaista lääkeasioiden parissa työskentelevää tarvitaan lääkehoitojen turvallisuuden parantamiseen. Olethan sinäkin mukana tässä yhteistyössä?

Eija Pelkonen
Ylijohtaja
Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.