Hyppää sisältöön

Turvallisen lääkehoidon opastusta nyt selkeästi ja monikielisesti

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 22.4.2022

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaasta on julkaistu uudet päivitetyt versiot suomen ja ruotsin kielellä. Suomenkielinen opas on samalla selkokielinen. Täysin uutena kielenä tarjolla on englanti.

Lääkäri ja potilas juttelevat vastaanotolla.
© GettyImages/FatCamera

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on lääkkeiden käyttäjille suunnattu selkokielinen ohjeistus lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Sen pohjalta on laadittu lisäksi monikielisiä tiivistelmiä.

Kansallisen lääkeinformaatioverkoston tuottama ja Fimean alun perin vuonna 2019 suomen ja ruotsin kielellä julkaisema opas on nyt päivitetty. Samalla se on julkaistu kokonaan uutena englanninkielisenä versiona. Suomenkielinen opas täyttää myös selkokielen vaatimukset. Selkokeskus on hyväksynyt tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa selkologoa.

Oppaassa annetaan käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaassa kuvataan lisäksi, kuinka lääkkeitä korvataan, mitä tarkoittaa lääkekatto tai lääkevaihto ja kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa.

Monikieliset ja yleistajuiset tiivistelmät laajentavat kielivalikoimaa

Oppaan keskeisestä sisällöstä on laadittu kolme tiivistelmää.

Lääkkeiden turvallinen käyttö -tiivistelmä sisältää keskeisiä ohjeita turvalliseen lääkehoitoon. Se on julkaistu suomeksi (selkokielinen), ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, kurdiksi, somaliksi, viroksi ja venäjäksi.

Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa -tiivistelmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin. Tiivistelmästä löytyy kieliversiot suomeksi (selkokielinen), ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, ranskaksi, viroksi ja venäjäksi.

Lääkkeiden hankinta Suomessa -tiivistelmässä kuvataan lääkkeiden hankintaa Suomessa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat. Tiivistelmä on julkaistu suomeksi (selkokielinen), ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, dariksi, kurdiksi, somaliksi ja venäjäksi.

Tarve monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille nousi esille Lääkeinformaatioverkostossa, jonka Lääkkeiden käyttäjät -ryhmä toimi aktiivisesti materiaalin laatijana. Monikieliset tiivistelmät kävivät läpi myös käyttäjätestauksen.

Yksi testaamiseen osallistuneista oli Pääkaupunkiseudun omaiset ry:n kouluttama omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivula, joka koki omaishoitajan näkökulman esiin tuomisen tärkeäksi.

– Omaishoitajat vastaavat läheisensä lääkehoidon toteuttamisesta ja kieliversiot erikielisille omaishoitajille tulevat tarpeeseen. Selkokielinen tiivistelmä palvelee kaikkia lääkkeiden käyttäjiä.

Oppaat ja tiivistelmät ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilla Kansalaisen lääketieto -osiossa. 

Selko- ja monikieliset materiaalit toimivat myös lääkeneuvonnan tukena

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä. Tavallinen yleiskieli voi olla vaikeaa ymmärtää monelle ihmiselle, esimerkiksi jonkinlaisen vamman tai muun rajoitteen vuoksi. Selkokielinen teksti on hyödyllistä esimerkiksi kehitysvammaisille tai aivoverenkierron häiriöitä sairastaville. Se auttaa myös vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia ihmisiä ymmärtämään tekstiä.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas voi olla selkokielensä vuoksi merkittävä lääketiedon lähde monille yleiskieltäkin ymmärtäville, sillä lääkehoitoihin ja apteekissa asiointiin liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja siten vaikeita ymmärtää.

Oppaasta ja sen tiivistelmästä tehdyt kieliversiot ovat tukena silloin, kun yhteistä kieltä ei löydy. Oppaan sisältämä Lääkkeiden turvallinen käyttö -osio, joka löytyy myös tiivistelmänä, sisältää yleisiä ohjeita lääkkeiden käytöstä. Myös lääkekorvauksista ja lääkkeiden hankinnasta Suomessa kertovat tiivistelmät sisältävät tietoa yleisellä tasolla.

Opasta, sen tiivistelmiä ja kieliversioita voi hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollossa ja apteekissa erilaisten potilaiden ja asiakkaiden neuvontatilanteiden apuna. Myös potilasjärjestöt voivat hyödyntää materiaaleja omassa viestinnässään.

Lue lisää

Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Katri Hämeen-Anttila
FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea
Katja Lindgren-Äimänen
VTM
Viestintäpäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.