Övervakning

Dekorativ bild.

Hur såg tillgången till läkemedel ut 2022?

Störningar i tillgången har fått mycket uppmärksamhet under det exceptionella krisfyllda året 2022. Plötsliga toppar i efterfrågan försämrade tillfälligt tillgången till vissa läkemedelspreparat.