Övervakning

Cytostatikatillverkning i sjukhusapotekets renrum.

Sjukhusapoteken övervakas genom inspektioner

Överprovisor Eija Ahlholm ansvarar vid Fimea för övervakningen av sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna. Arbetets salt är inspektionerna, där man får bekanta sig med olika människor och verksamhetsmiljöer.