Hoppa till innehåll

Effektiverad tillsyn av pregabalin

Läkemedel Övervakning
Publicerad 16.12.2022

Pregabalin som använts som läkemedel i Finland sedan 2004 har redan länge varit ett missbrukat ämne. Den nya klassificeringen möjliggör en effektivare övervakning av preparaten.

Koristeellinen kuva
© GettyImages/Tetiana Mykhailenko

Pregabalin läggs till den förordning som utfärdats med stöd av narkotikalagen den 1 juni 2023, där ämnen som betraktas som narkotika listas. Samtidigt kommer preparat som innehåller pregabalin att läggas till i förteckningen över läkemedel som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet.

I social- och hälsovårdsministeriets förordningspromemoria konstateras att pregabalin redan länge har missbrukats i Finland. Även om pregabalin inte liknar de starkaste drogerna har såväl hälso- och sjukvården som tillsynsmyndigheterna rapporterat om betydande missbruk av pregabalin. Pregabalin har också varit mycket synligt i utredningarna av dödsorsaken.

Närmare information om konsekvenserna av ändringen ges under våren

I och med den nya klassificeringen förbättras synligheten för recept som innehåller pregabalin vid förskrivningen av läkemedlet och uppföljningen vid expedieringen. 

Giltighetstiden för recept på pregabalinpreparat förkortas till ett år från nuvarande två år. Ändringen gäller recept som skrivits ut efter att klassificeringen trätt i kraft.

Läkemedelspreparat som innehåller pregabalin kommer i och med förändringen att övervakas som HCI-läkemedel. Vid förskrivning, expediering och förvaring av preparat införs så kallade begränsningar av HCI-klassen. Av preparaten kommer till exempel ingen separat blankett för narkotikarecept att krävas. 

Klassificeringen träder i kraft först nästa sommar, så att i synnerhet läkemedelsförskrivarna och läkemedelsanvändarna hinner anpassa sig till de förändringar som följer av att tillsynen effektiviseras. Fimea informerar närmare om följande ändringar i klassificeringen under våren.

Läs mer

Statsrådets allmänna sammanträde den 8 december 2022 (på finska).

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 543/2008, Finlex).

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014, Finlex).

Tiina Kuosa
Provisor
Specialsakkunnig, medicinsk chefredaktör för tidningen Sic!, Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om