Medicintekniska produkter

En läkare och en respirator

Fimea övervakar medicintekniska produkter från plåster till respiratorer

Som medicintekniska produkter räknas ett brett spektrum av utrustning, hjälpmedel och programvara, vars syfte är att diagnostisera, förebygga och behandla sjukdomar och skador. Inspektör Minna Kymäläinen handlägger och övervakar kliniska prövningar i anknytning till medicintekniska produkter vid Fimea.