Fimeas verksamhet

Hur skapas en databas över läkemedel som lämpar sig för äldre?

Uppbyggnaden av Fimeas databas Medicin75+ är en noggrant planerad process som avslutas med konsensus mellan experter på läkemedelsbehandling av äldre om läkemedlets lämplighet för personer som fyllt 75 år.