Hoppa till innehåll
Fimeas verksamhet Läkemedel
Publicerad 4.5.2023

Uppmärksamma läkemedel med hög risk

Felaktig användning av läkemedel med hög risk kan ha allvarliga följder för patienten.

Nationell klassificering av riskläkemedel logo

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har utarbetat en nationell klassificering av riskläkemedel. Syftet med klassificeringen är att stöda och främja säkerställandet av medicineringssäkerheten inom social- och hälsovården.

Med högriskläkemedel avses läkemedel vars användning ska uppmärksammas särskilt. 

– Om de används rätt orsakar de inte nödvändigtvis flera risksituationer än övriga läkemedel, men deras felaktiga användning kan ha allvarliga konsekvenser för patienten, berättar projektchef Elsi Similä vid Fimea.

Den nationella klassificeringen hjälper till att identifiera centrala högriskläkemedel och säkerställa att de används säkert. Klassificeringen stöder planeringen och genomförandet av läkemedelsbehandling samt kliniskt beslutsfattande.

– Verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården beskriver och definierar de centrala högriskläkemedlen i sin verksamhet i planerna för läkemedelsbehandling.

Klassificeringen har utarbetats tillsammans med Klient- och patientsäkerhetscentret, experterna i projektgruppen samt de expertpanelmedlemmar som deltog i Delfi-undersökningen. Den nationella klassificeringen av riskläkemedel var på offentlig remiss i början av 2023.

Klassificeringen omfattar många läkemedelsgrupper

I klassificeringen beskrivs de allvarliga konsekvenserna av de läkemedel som ingår i den samt de mest betydande riskerna.  Riskerna med läkemedlen hänför sig huvudsakligen till läkemedlens egenskaper och brister eller mänskliga fel i ändamålsenlig användning av läkemedlet eller i genomförandet av behandlingen.

– Klassificeringen omfattar till exempel läkemedel som påverkar blodkoagulationen, insulin samt många cancerläkemedel. Klassificeringen beaktar i regel inte till exempel enskilda patientgrupper eller specialitetsspecifika medicineringar, Similä berättar.

Utnyttjande av informationen

Informationsinnehållet som skapats under projektets gång kräver kontinuerligt underhåll och ständig uppdatering bland annat utifrån responsen från användarna. Dessutom fortsätter klassificeringens utvecklingsarbete för att göra klassificeringen så användbar som möjligt.

– Den nationella klassificeringen av riskläkemedel kommer att inkluderas i Fimeas läkemedelssöktjänst och göras tillgänglig som öppna data.

På Fimeas webbplats finns, utöver innehållet i klassificeringen av riskläkemedel i tillgängligt format, bland annat läkemedelskort. På korten har man sammanställt de mest betydande riskerna och allvarliga biverkningarna av olika läkemedel.

Läs mer

Kansallinen riskilääkeluokitus (fimea.fi)

Katja Lindgren-Äimänen
PM
Kommunikationschef, Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om