Hyppää sisältöön

Huomioi suuren riskin lääkkeet

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 4.5.2023

Suuren riskin lääkkeiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia seurauksia potilaalle.

Kansallisen riskilääkeluokituksen logo, jossa suurennuslasi ja teksti suuren riskin lääkeet.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut Kansallisen riskilääkeluokituksen. Luokituksen tavoitteena on tukea ja edistää lääkitysturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

– Oikein käytettynä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta niiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia kertoo projektipäällikkö Elsi Similä Fimeasta.

Kansallinen luokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Luokitus tukee lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta sekä kliinistä päätöksentekoa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt kuvaavat ja määrittelevät oman toimintansa kannalta keskeiset suuren riskin lääkkeet lääkehoitosuunnitelmiinsa.

Valmistunut luokitus on laadittu yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen, projektiryhmän asiantuntijoiden sekä Delfoi-tutkimukseen osallistuneiden asiantuntijapanelistien kanssa. Kansallinen riskilääkeluokitus oli julkisella lausuntokierroksella alkuvuodesta 2023.

Luokitus kattaa monia lääkeryhmiä

Luokituksessa kuvataan siihen kuuluvien lääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit.  Lääkkeiden riskit perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin sekä puutteisiin tai inhimilliseen virheeseen lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa.

– Luokitukseen kuuluvat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit sekä monet syöpälääkkeet. Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi esimerkiksi yksittäisiä potilasryhmiä tai erikoisalakohtaisia lääkityksiä, Similä kertoo.

Tieto hyötykäyttöön

Projektin aikana muodostettu tietosisältö vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä muun muassa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Lisäksi luokitusta koskeva kehittämistyö jatkuu, jotta luokitus saadaan mahdollisimman hyödynnettävään muotoon.

– Kansallinen riskilääkeluokitus tullaan viemään osaksi Fimean Lääkehakua ja saataville avoimena datana.

Tällä hetkellä riskilääkeluokituksen saavutettavan sisällön lisäksi Fimean verkkosivuilta löytyy muun muassa lääkekortit, joihin on koottu tiiviisti lääkeainekohtaisesti merkittävimmät riskit ja vakavat seuraukset.

Lue lisää

Kansallinen riskilääkeluokitus (Fimea)

Kansallinen riskilääkeluokitus: Tietosisällön laatiminen. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2023 (Julkari)
 

Katja Lindgren-Äimänen
VTM
Viestintäpäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.