Hoppa till innehåll

Nu behövs det gas och inte broms

Läkemedel
Publicerad 17.9.2021
alt=
© Fimea

Coronapandemin har varit en del av vårt arbete och våra liv redan i ett och ett halvt år varje dag, för vissa till och med varje timme eller dygnet runt. Epidemin fortsätter att vara ett samtalsämne och kanske längre än vad någon skulle vilja eller orka med.

Men det finns en lärdom i allt. Detta gäller även coronaläget. Den nya, aldrig tidigare upplevda situationen har tvingat oss att snabbt utvärdera, ändra och utveckla våra tillvägagångssätt. Det är något som vi gjort som individer, familjer, samfund, organisationer, stater och i samarbetet mellan staterna.

Vid hård press och i tvångssituationer gäller det att snabbt rikta fokus på de rätta sakerna och målen, då det inte finns tid att diskutera detaljer. Även inom läkemedelsområdet har rörelserna och lösningarna varit snabba för att säkerställa tillgången till läkemedel och för att skydda befolkningen mot sjukdom. Det exceptionella läget har tvingat oss att söka och hitta lösningar som tidigare kändes avlägsna, svåra eller till och med omöjliga.

Nyckeln till lyckade korrigerings- och utvecklingsrörelser inom läkemedelsbranschen är en stark sakkunskap, smidig reaktionsförmåga och ett gott samarbete. Dessa bidrar till färdiga, genomförbara reformer som förankrats i praktiken, förutsatt att det finns gemensamma strategiska avsikter.

Reformen av läkemedelsärenden som inleddes under pandemin är på god väg under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Och bra så! Revideringarnas mål – kostnadseffektivitet, rationella läkemedelsbehandlingar, smidiga och tillgängliga tjänster samt tillgänglighet – har redan diskuterats tillräckligt länge på samma sätt eller med lite olika formuleringar i ett otal utredningar och planer.

För att uppnå målen bör man nu trampa gasen i botten med samma beslutsamhet och fart som vi gjort avseende pandemiåtgärderna. Det finns alla förutsättningar för en snabbare amortering av den ackumulerade utvecklingsskulden inte minst tack vare de betydande framstegen vad gäller social- och hälsovårdsreformen i juni, vilken också revideringarna inom läkemedelssektorn bygger på. 

Även om det inte längre finns anledning att stirra i backspegeln lönar det sig likväl att titta bakåt. Vad har vi gjort rätt i våra respektive roller? Hur har de innovativa lösningarna, som ännu för en tid sedan kanske kändes utopistiska, nu blivit en del av vår normala verksamhet för att stabilisera läkemedelsförsörjningen under krisen?

Fimea har sett över sin reflekteringsprocess bland annat som en del av sitt strategiarbete. Därtill deltar Fimea i den nationellt styrda utvecklingen av kunskapsunderlaget och -produktionen i läkemedelsfrågor, förnyar och utvecklar sin informationsproduktion och sina datalager så att de allt effektivare och smidigare ska kunna användas inom läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården. Detta är ett av ämnena i detta temanummer som fördjupar sig i utvecklingen av apoteksverksamheten. Temat behandlas både med tanke på verksamheten i kundgränssnittet och med fokus på utvecklingen av hela systemets funktion med tillhörande utredningar.

Jag utmanar dig nu att begrunda vad som är det mest innovativa och viktigaste utvecklingssteget som läkemedelssektorn nu borde ta? Förkasta inte en enda tanke för att den känns omöjlig. Som vi har sett uppkommer det snabbt nya idéer och det tar endast en liten stund att göra det omöjliga möjligt!

Eija Pelkonen
Överdirektör
Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om