Hoppa till innehåll

Individualiserad läkemedelsbehandling väcker individuella informationsbehov

Läkemedel
Publicerad 4.10.2019
alt=
© Fimea

Individualiseringen av läkemedelsbehandlingarna medför allt längre utvecklade skräddarsydda lösningar på enskilda patienters vårdbehov. Vi kan välja den mest lämpade läkemedelsbehandlingen med allt större precision för varje patient och även bota sådana sällsynta sjukdomar som det inte funnits någon behandling för tidigare. Därför är det naturligt att man allt snabbare vill kunna ta i bruk de nya läkemedlen, som erbjuder nya möjligheter. När försäljningstillståndsprocessen för läkemedel löper snabbare ökar emellertid vår osäkerhet i fråga om de nya läkemedelsbehandlingarnas effekt, eftersom den kliniska evidens som myndigheten har att tillgå i försäljningstillståndsskedet lätt blir tunnare (Rahkonen, m.fl. i detta nummer).

I en osäkrare värld i ständig omvandling individualiseras också behovet av kunskap hos läkemedelsanvändaren: det räcker inte längre med en enkelriktad läkemedelsinformation till användaren, utan det behövs en aktiv dialog mellan den professionella personalen och läkemedelsanvändaren. Läkemedelsanvändaren är själv den bästa experten på hur en läkemedelsbehandling lyckas bäst i hennes vardag och hur den individualiserade behandlingen verkar just på henne. Finns det tillräckligt med tid och möjligheter för en sådan dialog i vår dagliga hälso- och sjukvård?

Mängden tillgänglig läkemedelsinformation har i och med internet vuxit explosivt på ett decennium. Trots det är läkarna och farmacipersonalen bevisligen läkemedelsanvändarnas viktigaste källor för läkemedelsinformation. Tyvärr vittnar studier om att också mängden läkemedelsanvändare som inte fått läkemedelsinformation vuxit explosivt.

Vi på Fimea har för avsikt att ge vårt stöd till dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och läkemedelsanvändarna. Individualiseringen av läkemedelsbehandlingarna kräver av oss en ny roll som brobyggare för att minska klyftan mellan den kunskap som utvecklingen av nya läkemedel alstrar, den dagliga hälso- och sjukvården och läkemedelsanvändarnas behov av information.

Vi är medvetna om vårt ansvar som nationell källa för tillförlitlig, högklassig och aktuell läkemedelskunskap och vi skärper vår roll i det. Tidningen för läkemedelsinformation Sic! fortsätter på den här vägen, men ännu smidigare. Det här temanumret som vi gjort utifrån önskemål från läsarna är den sista Sic!-tidningen som kommer ut i tryckt form. I fortsättningen hittar du oss på webben – lika pålitlig, men förhoppningsvis ännu intressantare. Bästa läsare, fortsätt att skicka oss respons och önskemål om innehåll!

Eija Pelkonen
Överdirektör
Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om