Hoppa till innehåll

Egen logotyp för lagliga försäljningskanaler för veterinärmedicinska läkemedel

Övervakning Veterinär
Publicerad 15.2.2022

Den logotyp för ett lagligt apotek som sedan 2015 har underlättat identifieringen av webbtjänster som säljer humanläkemedel får parallellt motsvarande beteckning för veterinärmedicinska läkemedel.

© GettyImages/PeopleImages

Europeiska unionen har sedan 2015 haft en gemensam logotyp med hjälp av vilken den som köper ett läkemedel kan identifiera en laglig webbtjänst för ett lagligt apotek som har rätt att sälja läkemedel avsedda för människor.

Nu har motsvarande logotyp tagits i bruk för webbtjänster som säljer veterinärmedicinska läkemedel i och med ikraftträdandet av EU:s nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel.

Logotypen ska synas i webbtjänsten

I fråga om humanläkemedel regleras synligheten av logotypen i läkemedelslagen. Logotypen ska vara tydligt synlig i apotekets webbtjänst. Närmare information om logotypen och kraven i anslutning till den finns i EU-förordningen om logotypen samt i Fimeas föreskrift.

Logotypen för veterinärmedicinska läkemedel ska också vara tydligt synlig i webbtjänster som säljer veterinärmedicinska läkemedel. EU-förordningarna om logotypen och dess användning är direkt förpliktande för aktörerna.

– I Finland kan apotekets webbtjänst endast erbjuda veterinärmedicinska läkemedel som säljs receptfritt. Receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel kan inte alls expedieras på distans, eftersom distansförsäljning förutsätter ett elektroniskt recept som inte används vid förskrivning och expediering av veterinärmedicinska läkemedel, konstaterar överprovisor Satu Suvanto vid Fimea.

Båda de gemensamma logotyperna ska vara synliga på alla sidor förknippade med försäljning av läkemedel. Kravet gäller även distansförsäljningsapplikationer.

– Logotypen för veterinärmedicinska läkemedel ska placeras i närheten av logotypen som visar rätten att sälja humanmedicinska läkemedel, berättar Suvanto.

Till logotyperna ska bifogas hyperlänkar till Fimeas förteckning över apotekens legitima webbtjänster. Dessutom ska åtminstone huvudsidan innehålla den behöriga myndighetens kontaktuppgifter.

Fimea skickar logotypen till apotekaren

Fimea skickar logotypen för veterinärmedicinska läkemedel till apotekarna som upprätthåller apotekets webbtjänst under de närmaste veckorna.

– I fortsättningen skickar vi båda logotyperna per e-post till de apotekare som inleder apotekets webbtjänstverksamhet när vi har behandlat apotekarens förhandsanmälan om upprätthållande av webbtjänsten.

Apotekaren ansvarar för att de föreskrivna kraven på användningen av logotyperna iakttas i apotekets webbtjänst. Fimea övervakar att logotyperna används på rätt sätt.

Läs mer

Mer information om gemensamma europeiska logotyper och författningar som gäller dem (Fimea)

Tiina Kuosa
Provisor
Specialsakkunnig, medicinsk chefredaktör för tidningen Sic!, Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om