TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

Fimea strävar efter att göra denna webbtjänst tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen sic.fimea.fi.

Tillgänglighetsstatus

Denna webbtjänst uppfyller delvis kraven i Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA. De delar som inte uppfyller kraven samt möjliga undantag anges nedan.

Syftet är att fixa webbplatsens tillgänglighetsbrister under år 2024.

Otillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av:

 • Bristande överensstämmelse med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Visuella element

 • Det finns bilder med textinnehåll som har korta eller tomma alt-texter som förmedlar inte all information som bilden innehåller (WCAG 1.1.1, 1.4.5, 2.3.5).
 • Viss text och funktionalitet försvinner när webbplatsen används på en skärm som är 320 pixlar bred (WCAG 1.4.10).
 • Vissa länkar i huvudmenyn kan försvinna om användaren anpassar avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord (WCAG 1.4.12).

Struktur

 • Dekorativa bilder har textalternativ i onödan (WCAG 1.1.1).
 • Det finns otydliga instruktioner i cellerna i tabeller som kan sorteras (WCAG 3.3.2).
 • HTML-koden har vissa kvalitetsbrister (WCAG 4.1.1).
 • Alla rubriker är inte korrekt märkta som rubriker, till exempel på Arkivsidan och innehållssidor. Hierarkin för rubriker matchar inte alltid hierarkin för sidans innehåll (WCAG 1.3.1). 

Navigering

 • Det går inte att navigera till alla element eller använda dem enbart med tangentbordet eller skärmläsaren, som t.ex. språkmenyn eller pagineringen på arkivsidan (WCAG 2.1.1, 1.3.2).
 • Huvudinnehållsområdet är är inte programmatiskt märkt på innehållssidor (WCAG 1.3.1, 2.4.1).
 • Tangentbordsfokuset följer inte alltid en logisk ordning, till exempel i sidhuvudet (WCAG 2.4.3).
 • Informationen i kortelement och innehållssidor ligger i ologiskt läsordning för skärmläsare (WCAG 1.3.2).
 • Det finns länkar på webbplatsen som öppnas i nya flikar, men detta kommuniceras inte alltid till användaren (WCAG 2.4.4, 3.2.4).

Språkmeny

 • Språkmenyn har en namn på finska, vilket kan vara oklart för användare med skärmläsare som inte förstår finska (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2).
 • Språkmenyn saknar en synlig fokusstil (WCAG 2.4.7).
 •  

Formulär

 • Syften för formulärfält är inte märkt i kod (WCAG 1.3.5).
 • Arkivsidans sökfält har en otydlig etikett (WCAG 2.4.6, 2.5.3, 3.3.2).
 • Felmeddelanden läses inte alltid automatiskt upp med skärmläsare. Användare får inte alltid information om vilket fält som innehåller ett fel (WCAG 3.3.1, 4.1.3). 

Filer

 • Filer har tillgänglighetsbrister (WCAG 1.3.1, 1.3.2).

Diagram

 • En del av diagrammen har otillräcklig färgkontrast (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Instruktiva meddelanden för interaktiva diagram visas när markören rör sig över elementet, men de kan inte stängas med Esc-tangenten (WCAG 1.4.13).
 • Det finns brister med användingen av diagram med skärmläsare och tangentbord (WCAG 2.1.1, 1.3.2).
 • Information om diagrammen finns inte på ett tillgängligt format, till exempel som vanlig text (WCAG 1.1.1).

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Denna redogörelse har utarbetats den 23 november 2023.
Utlåtandet baserar sig på en utvärdering utarbetats av en extern expertorganisation (Eficode Oy). I utvärderingen granskas om webbplatsen uppfyller kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Märkte du någon tillgänglighetsbrist? Meddela oss om den och vi gör vårt bästa för att fixa den. Du kan kontakta Fimeas registratorskontor antingen per e-post, post eller telefon. 

Kontaktuppgifter

[email protected]
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel: 029 522 3341

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, bör du först påtala bristerna för den aktör som upprätthåller tjänsten. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du påtala detta för tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
[email protected]
Telefonnummer växeln 029 501 6000