Hyppää sisältöön

Mikä on Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto?

Fimean toiminta
Julkaistu 11.6.2024

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto yhdistää erilaiset lääkeinformaation tuottajat, välittäjät ja käyttäjät edistämään järkevää lääkehoitoa. Toiminnan keskiössä on lääkkeen käyttäjän osallisuus.

© GettyImages/Aramyan

Lääkeinformaatio on lääkkeen käyttäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla olevaa tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista, sekä niiden järkevää käyttöä tukevaa lääkeneuvontaa. Lääkeinformaatio on tunnistettu keskeiseksi keinoksi edistää lääkkeiden järkevää käyttöä. Nykypäivän haasteena on tunnistaa luotettava tieto epävirallisesta tai jopa vaarallisesta tiedosta, sillä informaatiota on saatavilla lähes rajattomasti. 

Moniammatillinen ja -toimijainen Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto yhdistää erilaiset lääkeinformaation tuottajat, välittäjät ja käyttäjät edistämään järkevää lääkehoitoa. Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa kansallista lääkeinformaatiostrategiaa kehittämällä ja välittämällä luotettavaa lääkeinformaatiota. Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026 on jatkumoa vuonna 2012 julkaistulle Suomen ensimmäiselle lääkeinformaatiostrategialle. 

Kansallisen lääkeinformaatiostrategian 2021–2026 tavoitteet

 • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle.
 • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen.
 • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Suomen suurin lääkealan julkinen verkosto

Lääkeinformaatioverkoston työryhmät, jotka koostuvat 65 organisaation edustajista, toteuttavat lääkeinformaatiostrategiaan kirjattuja toimenpiteitä. Verkoston noin 150 edustajaa toimivat seuraavissa työryhmissä:

 • Koordinaatioryhmä. Fimean johtama ja kokoon kutsuma, joka vastaa koko verkoston toiminnan koordinoinnista.
 • Lääkealan viestijät. Edistää verkoston viestintää verkoston sisällä ja verkostosta ulospäin.
 • Tutkimus ja seuranta. Edistää lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta ja seuraa lääkeinformaatiostrategian toteutumista.
 • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle. Työryhmä viestii lääkityslistan ylläpidon merkityksestä ja osallistuu valtakunnallisen Kanta-lääkityslistan kehitystyöhön.
 • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen. Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjän osallistumista, esimerkiksi tuottamalla luotettavan lääkeinformaation materiaaleja huomioiden myös vähemmistöt ja erityisryhmät.
 • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua. Työryhmä edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä. Luotettavaa lääkeinformaatiota tulee olla saatavilla suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen. Työryhmä edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaamista. Lääkehoidon osaamisen lähtökohtana on hyvä ammatillinen peruskoulutus, ammattitaidon kehittämisen kannalta keskeiset täydennyskoulutukset, lääkehoitojen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden ymmärtäminen sekä vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Avoimia tilaisuuksia ja sähköisiä materiaaleja 

Lääkeinformaatioverkosto on yli 12 vuoden historiansa aikana lisännyt lääkealan tekemää yhteistyötä ja tuonut lääkkeiden käyttäjät mukaan yhteisiin keskusteluihin. 

Verkoston tuottamat materiaalit ovat sähköisesti kaikkien saatavilla, ja vuosittain järjestettävät tilaisuudet, kuten Lääkehoidon päivä, ovat avoimia lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Verkoston toiminnan päämääränä on, että vuoden 2026 loppuun mennessä järkevää lääkehoitoa edistetään Suomessa luotettavan lääkeinformaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä tiiviissä yhteistyössä, jossa lääkkeen käyttäjien ja heidän valtuuttamiensa läheisten osallisuus on varmistettu.

Lue lisää

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön: Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2021.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkosto (Fimea.fi)

Lääkeinformaatioverkoston materiaalit (Fimea.fi)

Innokylä: Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto (Innokyla.fi)

Jasmin Paulamäki
Proviisori, väitöskirjatutkija
Tutkija, Fimea
Päivi Kiviranta
FT
Kehittämisasiantuntija, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.