Inställningar för kakor

Vi ber dig om ditt samtycke till att använda kakor när du kommer till Fimeas webbtjänst. Du kan när som helst tillåta eller förhindra kakor även i inställningarna för kakor. Observera att åtgärder gällande kakor ska göras separat för varje webbläsare.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du använder webbplatsen. Kakan samlar information om ditt besök på webbplatsen.

En del av kakorna är nödvändiga och webbtjänsten behöver dem för att fungera ändamålsenligt. Dessutom används kakor som Fimea använder för att analysera och statistikföra användningen av webbtjänsten samt för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna innehåller i allmänhet användarens webbegäran, datum och klockslag för begäran, användarens IP-adress samt webbläsarens typ och språk.

Kakor kan också ställas in i din webbläsare av en tredje part, vars tjänster vi visar som inbäddade innehåll på vår webbplats (t.ex. Youtube-videor).

Nödvändiga kakor

En del av kakorna är nödvändiga för att sidorna ska fungera på avsett sätt. Nödvändiga kakor utnyttjas till exempel i funktioner där användaren gör val, såsom i arkivet.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder webbtjänsten och vi ber inte om ditt samtycke. Nödvändiga kakor sparas i din webbläsare i högst ett år.

Kakor som samlar in statistisk besöks- och analysinformation

Dessa kakor samlar in information om användningen av vår webbtjänst och hjälper oss förstå den bättre. På basis av informationen gör vi förbättringar på våra webbsidor.

För statistiska kakor ber vi om ditt samtycke när du anländer till webbtjänsten. Du kan även ändra på inställningarna i efterhand. Nedan finns mer information om dessa kakor. 

Statistiska kakor samlar in till exempel följande uppgifter:

  • antal besökare på webbplatsen och enskilda sidor

  • vilken terminal som används på webbplatsen

  • användarens IP-adress

  • hur användarna kommer till sidorna (sökmotor, direkt länk osv.)

  • hur länge det tar att besöka webbplatsen

Snoobi Analytics

Vi följer besökarstatistiken med Snoobi Analytics.

De uppgifter som samlas in med dessa kakor används av Fimea för analys och statistikföring av användningen av webbplatsen, där uppgifterna inte kan kopplas till en verklig person. Fimea har inte heller tillgång till de IP-adressuppgifter som kakorna samlar in.

Siteimprove

Tjänsten Siteimprove ger information om problem på webbplatsen, till exempel tillgängligheten, länkarnas funktion och hur sidorna hittas med sökmotorer. Fimea gör ändringar och förbättringar på sina sidor utifrån uppgifterna.

IP-adresserna anonymiseras automatiskt och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till en fysisk person.

Siteimprove lämnar inte ut information och andra tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

Siteimproves kakor sparas i din webbläsare i högst 1000 dagar.

Tredjepartsprogram

På vissa sidor används tredjepartsprogram för att visa innehåll. Dessa är till exempel inbäddade Youtube-videor, Twitter-flöde och Google Maps-kartor. Dessa program kan i samband med sidladdningen ställa in kakor i användarens webbläsare, dessa förmedlar information till tredje part.

På tredjepartsprogram tillämpas den tredje partens användarvillkor och andra villkor. Dessa kakor kan inte påverkas av de inställningar för kakor som finns på webbplatsen.

Information om tjänsternas kakor och dataskydd finns på tjänsternas egna sidor:

Vilka uppgifter samlar Fimea in på sociala medier?

Sic! har användarkonton i följande kanaler i sociala medier: Twitter.

Fimea utnyttjar den besöksinformation som kanalerna erbjuder för att bättre förstå vilket innehåll som intresserar allmänheten och rikta innehållet till lämpliga grupper.

Kommentarer och annan besöksinformation från Fimeas kanaler i sociala medier kan behandlas i forsknings- och utvecklingssyfte inom kommunikationen.