RESPONSBLANKETT

Med denna blankett kan du skicka respons eller artikelidéer till tidskriften Sic!:s redaktion.


I frågor som berör Fimeas behörighet ber vi er kontakta Fimea, kontaktuppgifter finns på adressen fimea.fi.

Alla markerade fält är obligatoriska.