Eläinlääkkeet

Lehmiä laitumella.

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen seuranta tuottaa tulosta

Antibioottien myynnin seurannalla on ollut tärkeä rooli siinä, että tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden käyttö on saatu vähenemään Euroopassa. Se on tuonut näkyviin suuret erot Euroopan maiden välillä ja kannustanut toimenpiteisiin kulutuksen vähentämiseksi.