Hyppää sisältöön

Diabeteslääkkeitä myös lapsille

Lääkkeet
Julkaistu 4.3.2020

Lastenlääkeasetuksen tavoitteena on varmistaa, että uusia lääkkeitä tutkitaan suunnitelmallisesti myös lapsilla ja nuorilla. Asetus onkin tuottanut jo tulosta. Muun muassa tutuilla diabeteslääkkeillä on jo virallisia käyttöaiheita myös alaikäisillä.

Nuori tyttö lääkärin vastaanotolla.
© GettyImages/SDI Productions

Markkinoille tulevilla uusilla lääkkeillä on perinteisesti ollut virallinen, hyväksytty käyttöaihe vain aikuisille. Näin ollen lapsille joudutaan usein käyttämään lääkkeitä kokonaan puuttuvan tai rajallisen tutkimustiedon pohjalta. Joskus pulmana on myös lapsen ikään nähden sopivien lääkemuotojen ja -vahvuuksien puute.

Vuonna 2007 voimaan tullut EU:n lastenlääkeasetus paikkaa vähitellen aukkoa lasten lääkityksessä: kaikille Euroopan markkinoille pyrkiville uusille lääkkeille on nykyisin sovittava lastenlääkettä koskeva tutkimusohjelma (Paediatric Investigation Plan, PIP) Euroopan lääkeviraston lastenlääkekomitean (Paediatric Committee, PDCO) kanssa silloin, kun hoidettava sairaus voi esiintyä myös lapsilla. Tavoitteena on varmistaa, että uusia lääkkeitä tutkitaan suunnitelmallisesti myös lapsilla ja nuorilla, jotta uusien lääkkeiden virallisia käyttöaiheita voidaan mahdollisimman pian laajentaa koskemaan myös alaikäisiä.

Tutkimusohjelmien myötä diabeteslääkkeiden käyttöaiheita on tullut myös lapsille

Kuten aikuisillakin, lapsilla ja nuorilla esiintyy tyypin 1 diabeteksen lisäksi enenevästi myös tyypin 2 diabetesta. Tämän vuoksi tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetuille lääkkeille on laadittava lapsia koskeva tutkimusohjelma (vähintään 10-vuotiaista alkaen). Lastenlääkkeiden tutkimusohjelmat alkavatkin vähitellen tuottaa tuloksia, eli tuttujen diabeteslääkkeiden käyttöaiheita myös lapsille.

Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean hyväksymät Suomessa kaupan olevat diabeteslääkkeet, joilla käyttöaihe lapsille (tilanne 28.1.2020)

Biguanidi

 • metformiini
  • useita valmisteita: 10-vuotiaille tyypin 2 diabeteksen hoitoon

Sulfonyyliureat

 • glibenklamidi
  • Amglidia: Neonataalidiabetes
 • glimepiridi
  • Amaryl, Glimepirid Krka: Tyypin 2 diabeteksen hoitoon ilman ikärajaa

Lyhyt- ja keskipitkävaikutteiset sekä sekoiteihmisinsuliinit

 • Actrapid: Ei ikärajaa
 • Humulin NPH: Tietoja lapsille ei saatavilla
 • Protaphane: Ei ikärajaa

Pikavaikutteiset analogi-insuliinit ja niiden sekoitteet

 • lisproinsuliini*
  • Humalog: Ei ikärajaa
  • Humalog Mix: Ei ikärajaa
  • Insulin lispro Sanofi: Ei ikärajaa
 • aspartinsuliini
  • NovoRapid: 1 vuoden iästä alkaen
  • NovoMix 30: 10 vuoden iästä alkaen
 • nopeampi aspartinsuliini
  • Fiasp: 1 vuoden iästä alkaen
 • glulisinsuliini
  • Apidra: 6 vuoden iästä alkaen

Pitkävaikutteiset analogi-insuliinit

 • glargininsuliini 100 yks/ml
  • Lantus, Abasaglar: 2 vuoden iästä alkaen
 • glargininsuliini 300 yks/ml
  • Toujeo: 6 vuoden iästä alkaen
 • detemirinsuliini
  • Levemir: 1 vuoden iästä alkaen
 • degludecinsuliini
  • Tresiba: 1 vuoden iästä alkaen

GLP1-reseptoriagonisti

 •     liraglutidi
  • Victoza: ≥ 10 vuotiaille tyypin 2 diabeteksen hoitoon

* paitsi vahvuudeltaan Humalog 200 yks/ml-valmisteella käyttöaihe vain aikuisille

Lastenlääkekomitea on lisäksi hyväksynyt tutkimusohjelmia ainakin seuraaville diabeteslääkeryhmille: useimmille dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4:n) estäjille (gliptiineille), natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2:n) estäjille (ns. glukoosinpoistajille), GLP1-reseptoriagonisteille, GLP1- ja glukagonireseptorien yhteisagonistille ja moderneille insuliineille (glargin-, detemir-, degludec-, degludec/aspart-, peg-lisproinsuliini). Valtaosa tutkimusohjelmista sisältää 1−3 kliinistä vertailututkimusta ja joko erillisenä tai kliinisen tutkimuksen osana kinetiikkatutkimuksen tai -tutkimuksia. Tutkimusohjelmat sisältävät myös uusia valmistemuotoja ja innovatiivisten annostelureittien kehittelyä.

Sen sijaan PPAR-gammareseptorin modulaattorit, mukaan lukien tiatsolidiinidionit, kaksois-PPAR-modulaattorit (”glitatsarit”) ja kolmoismodulaattorit, on vapautettu lastenlääkesuunnitelman tekemisestä. Myös monet pitkään markkinoilla olleet diabeteslääkkeet on hyväksytty vain aikuisille, sillä ennen lääkeasetusta markkinoille tulleille lääkkeille lasten tutkimusohjelmia ei ole vaadittu. Poikkeuksena ovat sairaudet, jotka esiintyvät vain lapsilla. Tästä esimerkki on v. 2018 neonataalidiabeteksen hoitoon hyväksytty glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio (Amglidia). Kyseessä on lapsilla käytettävä harvinaislääke, vaikka glibenklamidia onkin vuosikymmeniä käytetty toisen diabetestyypin, tyypin 2 diabeteksen, hoidossa.

Uusien diabeteslääkkeiden käyttöaiheet voivat laajentua

Monille nyt vielä aikuisille rajatuista diabeteslääkkeistä voitaneen kuitenkin jatkossa laajentaa käyttöaihe myös lapsiin, kunhan suunnitellut tutkimukset on tehty ja niiden tulokset ovat olleet viranomaisten arvioitavina. Tämä edellyttää, että valmisteiden hyödyt ylittävät niistä mahdollisesti koituvat haitat myös lapsilla. Diabeteslääkkeen lasten käyttöaiheen puuttuminen ei välttämättä johdu tehon tai turvallisuuden puutteesta lapsilla. Sen sijaan on mahdollista, ettei lääkevalmisteen myyntiluvan haltija vain ole koskaan hakenut käyttöaihetta lasten hoitoon. Silti tutkimustietoa lääkkeen käytöstä lapsilla voi olla vuosien ja vuosikymmenien aikana kertynyt akateemisista tutkimuksista. Vanhojen lääkkeiden osalta hoitava lääkäri joutuukin kenties pysyvästi tukeutumaan kirjallisuustietoon lääkkeen käytöstä lapsipotilaille.

Lastenlääkeasetuksesta

Lastenlääkeasetus (EC 1901/2006 ja 1902/2006) astui voimaan 26.1.2007.

Lastenlääkkeen tutkimusohjelmasta on sovittava Euroopan lääkeviraston (EMA) lastenlääkekomitean (PDCO) kanssa mikäli kyseessä on

1) uusi lääkevalmiste, jolla ei ennestään ole myyntilupaa Euroopassa (artikla 7)

2) jo myyntiluvan saanut lääkevalmiste, jonka lisäsuojatodistus on edelleen voimassa, ja sille ollaan hakemassa myyntiluvan laajennusta uutta käyttöaihetta, uutta lääkemuotoa tai antoreittiä varten (artikla 8).

Vaihtoehtoisesti lääkevalmisteelle voidaan hakea poikkeuslupa (waiver) olla kehittämättä sitä lapsille, esimerkiksi jos sairautta ei esiinny lapsilla.

Asetuksen kannustimiin kuuluu mm. maksuton tieteellinen neuvonta lastenlääkkeiden kehittämiseen liittyen sekä mahdollinen 6 kk pidennys valmisteen suoja-aikaan, joka voidaan myöntää kun EMA:n kanssa sovittu tutkimusohjelma on suoritettu loppuun.

Lastenlääkeasetus ei koske biosimilaareja, geneerisiä lääkevalmisteita eikä rohdos- tai homeapaattisia valmisteita

Lue lisää 

Fimea lasten lääkehoidon edistäminen ja lastenlääkkeet/myyntiluvat

Komissio Medicines for children

EMA Paediatric Medicines

Eeva Sofia Leinonen
LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erikoispätevyys
Ylilääkäri, Fimea
Ann Marie Tötterman
FaT, dosentti
Erikoistutkija, lastenlääkekomitean (PDCO) jäsen, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.