Hyppää sisältöön

Fimean tuore strategia keskittyy kehittämiseen

Fimean toiminta
Julkaistu 19.3.2021

Vuonna 2020 Fimea käynnisti strategiatyön, jonka tavoitteena oli päivittää virastomme suunta, valita toiminnan painopisteet tuleville vuosille ja niiden myötä varmistaa kykymme toimia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuvan strategian tavoitteena oli myös kasvattaa ymmärrystä Fimean toiminnasta ja roolista viranomaiskentässä.

Mies ja poika makaavat nurmikolla selällään.
© Johnér/Lina Arvidsson

–  Heti työn alettua maailmalaajuinen koronapandemia haastoi meidät nopeaan toimintaan ja uudistumiseen, muistelee Sari Kujala, strategiatyötä vetänyt sisäisten palvelujen prosessin johtaja.  – Resurssit kohdistettiin kriisin hoitoon ja tilannekuvan luomiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön muiden viranomaisten ja lääkealan toimijoiden kanssa ja strategiatyö hidastui. Nyt strategiamme on kuitenkin valmis ja alkaa tärkein työ eli sen toteutus, Kujala toteaa.

Kujala kertoo, että strategiapäivityksen pohjaksi kuunneltiin ja kyseltiin laajasti sekä henkilöstön että sidosryhmien mielipiteitä siitä, millainen Fimean tulisi olla vuonna 2025.

–  Henkilöstön kommenteista nousi vahvasti esiin asiantuntijuuden monimuotoisuuden vahvistaminen ja luotettava tiedontuotanto Fimean selkärankana. Sidosryhmien palautteessa korostuivat toiminnan joustavuus, reagointinopeus ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Asiantuntijuus on toimintamme perusta

Ylijohtaja Eija Pelkonen uskoo, että päivitetty strategia auttaa Fimeaa täyttämään tehtävänsä sekä yhteiskunnan ja sidosryhmiensä odotukset parhaalla mahdollisella tavalla 2020-luvun toimintaympäristössä.

– Uusi strategiamme keskittyy kehittämiseen, ja sen tavoitteena on sisällyttää Fimean toimintaan lupa- ja valvontaviranomaisena sidosryhmiemme vahvasti esille nostama asiakaspalvelunäkökulma.

Kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen

Strategian kivijaloiksi valittiin palveleva asiantuntijuus, sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri sekä kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus.

– Visiomme on tarjota kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen. Haluamme arvojemme mukaisesti olla vaikuttava edelläkävijä sekä luotettava ja palveleva yhteistyön tekijä, Pelkonen painottaa.

Kehittämisen keskiössä asiakaslähtöisyys

Seuraavaksi käynnistyvät toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Vahvistaaksemme palvelevan asiantuntijuuden kulttuuria ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa meidän tulee tunnistaa nykyiset palvelumme, priorisoida ne ja varautua tulevaan sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Laadimme palvelulupaukset ja priorisoimme asiakaslähtöisyyden kehittäessämme palveluitamme digitaalisiksi, Pelkonen linjaa.

Pelkosen mielestä Fimean tulee myös optimoida organisaatiorakennetta palvelulupausten täyttämiseksi sekä sujuvan ja mahdollistavan toimintakulttuurin luomiseksi.

– Meidän tulee muodostaa käsitys osaamistarpeistamme strategian toteuttamiseksi, määritellä kriittinen osaamisemme ja henkilöstön kehittymisen tavoitteet sekä tukea esimiehiämme ja johtajiemme kehittymään työssään. Tavoitteena on myös uudistaa työtapoja ja tietojärjestelmiä, jotta voimme toimia ketterästi ja ennakoiden. Siten voimme taata parhaan mahdollisen tuen asiantuntijoidemme työlle.

Fimean työ on hyvin kansainvälistä

Pelkonen muistuttaa, että Fimean toimintaympäristö on hyvin kansainvälinen.

– Meille on tärkeää panostaa vaikuttavuuteen kotimaan lisäksi myös kansainvälisillä areenoilla. Yksi strategiamme painopisteistä onkin vaikuttavuus ja sen lisäämiseksi määrittelemme kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteet, toimintatavat ja prioriteetit. Osallistumme aktiivisesti EU:n lääkestrategian toteuttamiseen ja valitsemme merkittävimmät asiantuntijuusalueet ja foorumit, joissa olemme tiiviisti mukana. Tavoitteena on myös vahvistaa Fimean roolia terveysalan toimijoiden tukena ja kumppanina.

Luotettavan lääketiedon tarjoaminen on Pelkosen mielestä nykyaikana entistä tärkeämpää.

– Visiomme on kasvattaa Fimean tunnettuutta ja olla suomalaisten ensisijainen lääketiedon lähde, hän sanoo.

– Se vaatii jatkuvaa ja aktiivista vastaamista sidosryhmien tiedontarpeisiin ja uusia, vuorovaikutteisia tapoja viestiä lääke- ja laiteasioista.

Strategia tarkentuu ja konkretisoituu toimenpiteiden myötä. Kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulutus näkyvät jatkossa osana Fimean vuosittaisia toimintasuunnitelmia. Strategiaa tarkastellaan pari kertaa vuodessa ja sitä päivitetään rullaavasti.

– Päivitystyössä kuullaan jatkossakin herkällä korvalla niin henkilöstön kuin sidosryhmiemme ja asiakkaidenkin mielipiteitä, Pelkonen lupaa.

Minna Takaloeskola
VTM
Viestintäpäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.