Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä tehtävä lääkekasvatuksessa

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 22.4.2022

Lääkekasvatus on osa lasten ja nuorten terveyskasvatusta kotona, koulussa ja terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattilainen voi vahvistaa lasten ja nuorten terveysosaamista sekä omaan terveyteen liittyviä päätöksentekotaitoja. Apuna toimivat Fimean päivittämä lääkekasvatusmateriaali.

Koristeellinen kuva.
Kuvitus: Tommi Backgren

Fimea ja UKK-instituutti käynnistivät vuosi sitten yhteistyön, jonka tuloksena Fimean laatima lääkekasvatusmateriaali päivitettiin ja siirrettiin UKK-instituutin tervekoululainen.fi-sivustolle tammikuussa 2022.

Materiaali täydentää sivuston muuta opetusmateriaalia terveydenhoidosta, liikunnasta, unesta ja ravitsemuksesta. Materiaali sopii perusasteen opettajien lisäksi myös huoltajien ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Lääkekasvatus tukee terveyskasvatuksen edistämistä

Lääkekasvatuksen perusteena on positiivisen terveyskäyttäytymisen kehittymiseen sekä lääkkeisiin liittyviin asenteisiin vaikuttaminen. Jokainen joutuu käyttämään lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa ja joskus lääkkeiden käyttö voi olla jopa elintärkeää.

Lapsi oppii lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita vähitellen ja omaksuu lääkkeiden käyttötapoja arjen kokemusten kautta. Tärkeää on, että vastuu omasta terveydestä ja lääkkeen käytöstä siirtyy lapselle ikäkausi ja kehitys huomioiden aikuisen opastuksella.

Avoimella keskustelulla ja luotettavalla tiedolla lääkkeistä ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä voidaan vaikuttaa käsityksiin, joita lapset ja nuoret omaksuvat.

Terveyden lukutaito on kansalaistaito

Terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän tiedon käsittely ja arviointi korostuu entisestään lääketiedon, myös väärän tiedon, lisääntyessä. Taito selvittää tarkoituksenmukainen hoitokeino omaan vaivaan luotettavista tiedonlähteistä on kansalaistaito. Kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa lääkekasvatus on nostettu yhdeksi toimenpiteeksi luotettavan lääketiedon tunnistamiseksi ja edistämiseksi.

Lääkkeiden oikean käytön opettaminen ja perussääntöjen oppiminen luo pohjan myös lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyyn. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua järkeviksi ja tiedostaviksi lääkkeiden käyttäjiksi siten, että lääkkeestä saa parhaimman mahdollisen hyödyn ja voi välttyä niiden mahdollisilta haittavaikutuksilta. Lisäksi lasta ja nuorta kannustetaan keskustelemaan lääkkeisiin ja terveyteen liittyvistä asioista lääkärin vastaanotolla ja apteekissa.

Ohjaa koululainen luotettavan ja innostavasti tarjoillun tiedon äärelle

Lääkekasvatusmateriaali sisältää laajat tietopaketit lääkkeiden käyttötarkoituksista, lääkkeiden oikeasta käytöstä, luotettavista lääketiedon lähteistä ja tyypillisistä lasten sairauksista. Materiaalissa tuodaan esiin myös lääkkeettömiä vaihtoehtoja, kuten ravinnon, levon ja liikunnan merkitystä, oireiden hoidossa.

Materiaalin valmiit, eri luokka-asteille sopivat tehtävät ja tuntisuunnitelmat on päivitetty tietopaketteihin sopiviksi. Tehtävien ja tuntisuunnitelmien tavoitteena on tukea koululaisten aktiivista oppimista sekä vahvistaa vuorovaikutustaitoja.

Suurin osa tehtävistä on uudistettu sähköisesti toteutettaviksi, joten koululainen voi myös itse tehdä tehtäviä millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys. Lisäksi tuntisuunnitelmia on visualisoitu interaktiivisten kuvien avulla, joihin on upotettu tietoa tehtävien tueksi. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi sekä suppeammin englanniksi.

Terveydenhuollon ammattilainen: Näin voit osallistua lasten ja nuorten lääkekasvatukseen!

  • Ota lapsi mukaan keskusteluun aina, kun on kyse lapsen lääkkeestä. Pyri ottamaan hänen ikänsä ja kehitysvaiheensa huomioon.
  • Kerro vanhemmille lääkekasvatusmateriaaleista tervekoululainen.fi-sivustolla. Lääkekasvatusmateriaaleista he löytävät luotettavaa ja hyödyllistä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä sekä lapsilla tyypillisesti esiintyvistä sairauksista ja niiden hoidosta.
  • Kannusta vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa lääkkeiden käytöstä kotona, esimerkiksi tutkimaan yhdessä pakkausselostetta ja antamaan lapselle vähitellen vastuuta lääkkeen käyttöön.
  • Voit myös ottaa aktiivisesti yhteyttä paikalliseen kouluun ja pitää lääkekasvatustunnin lapsille. Voit käyttää opetuksen tukena lääkekasvatuksen tehtäviä ja tuntisuunnitelmia.

Lue lisää

Lääkekasvatus UKK-instituutin tervekoululainen.fi-sivustolla

Kirjallisuutta

Hämeen-Anttila K, ym. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 1/2013.
Kiviranta P, ym. Lääkekasvatus tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä. Sic! 2018;8(4). Julkaistu 19.1.2019. sic.fimea.fi
Siitonen P. Lääkkeet kouluissa – opettajien kokemuksia. Dosis 2018; 1: 72–81.
Kiviranta P, Hämeen-Anttila K. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön: Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 2/2021.

Päivi Kiviranta
Lääkeainekemisti, FT
Kehittämissuunnittelija, Fimea
Minttu Kokko
TtK
Tutkija, Fimea
Raija Oksanen
KM
Viestintäasiantuntija, UKK-instituutti
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.