Fimeas verksamhet

Möjlighet till ytterligare besparingar i läkemedelsutbytet

Även om man genom referensprissystemet för läkemedel och genom läkemedelsutbyte redan har uppnått miljardbesparingar i läkemedelskostnaderna, finns det fortfarande sparpotential i utbytessystemet.