Övervakning

Läkemedelsförpackningar på hyllorna.

Hur såg tillgången till läkemedel ut 2023?

Mer omfattande störningar i tillgången berörde 2023 tre läkemedelsgrupper. Inom EU inleddes flera åtgärder för att förebygga störningar i tillgången till läkemedel och trygga tillgången till kritiska läkemedel.