Övervakning

Det börjar bli bråttom att överföra de kliniska läkemedelsprövningarna till det nya systemet

Övervakning
22.5.2024

I och med lagstiftningen som förnyades år 2022 ska alla pågående kliniska läkemedelsprövningar överföras till CTIS-systemet. At skjuta upp överföringen till sista minuten kan orsaka ett onödig tre månader långt avbrott i prövningen.