Hyppää sisältöön

Kela muistuttaa lääkäreitä biosimilaarien määräämisestä

Lääkkeet
Julkaistu 27.5.2022

Kelan lääkemääräyspalaute keskittyy tänä vuonna biosimilaarien määräämiseen. Palautteen saavat lääkärit, jotka ovat määränneet edullisemman biosimilaarin sijaan biologista alkuperäisvalmistetta.

Koristeellinen kuva.

Kela lähettää toukokuun lopussa lääkemääräyspalautteen yli 1 900 lääkärille. Palautteen aiheena on tänä vuonna biosimilaarit. Syynä aihevalintaan on lääkekorvaussäästöjen etsiminen. Kelan mukaan yhteiskunnan lääkekustannusten kasvua olisi mahdollista hillitä aiempaa laajemmalla biosimilaarien käytöllä.

Palautteen saavat lääkärit, jotka ovat vuonna 2021 määränneet tai uusineet reseptin sellaisesta biologisesta lääkevalmisteesta, jolle olisi ollut markkinoilla vaihtoehtoinen edullisempi biosimilaarivalmiste. Palautteen tavoitteena on Kelan mukaan kannustaa lääkäreitä pohtimaan aktiivisesti biosimilaarien käyttöä ja huomioimaan lääkevalmisteiden hintoja.

Säästö lääkekustannuksissa vähintään miljoonia

Arviot biosimilaarien laajemman käytön säästövaikutuksista lääkekustannuksiin liikkuvat jopa kymmenissä miljoonissa. Kelan mukaan varovaisenkin arvion mukaan biosimilaarien käytön lisäämisellä voitaisiin säästää vuosittain miljoonia euroja.

Kela muistuttaa palautteessaan, että lainsäädäntö velvoittaa lääkäreitä biosimilaarien määräämiseen, jos ei ole lääketieteellisesti perusteltua toimia toisin: jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaari, tulee ensisijaisesti valita vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista hinnaltaan edullisin.

Biosimilaarien käytön laajentamista selvitetään parhaillaan myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamassa työryhmässä, jonka tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa voidaan toteuttaa lääkitysturvallisuudesta tinkimättä. Työryhmän toimikausi on 16.5.2022–30.4.2023.

Tulossa oleva lääketietokannan päivitys helpottaa hintavertailua

Toistaiseksi lääkkeen määräämisen aikainen biologisten alkuperäisvalmisteiden ja niiden biosimilaarien hintavertailu on pitänyt tehdä potilastietojärjestelmistä erillisillä palveluilla esimerkiksi Terveysportin lääketietokannassa tai Kelan lääkehaussa.

Vertailu helpottuu kuitenkin vielä tämän vuoden aikana, kun potilastietojärjestelmissä siirrytään lääketietokannan uuden version käyttöön. Jatkossa lääkäri näkee suoraan biologista lääkettä määrätessään myös muut vertailukelpoiset valmisteet. Biologiset lääkkeet on vertailussa ryhmitelty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) tekemän luokittelun mukaisesti.

Lääkemääräyspalaute vaikuttaa määräämiseen

Kela on vuodesta 1997 alkaen antanut lääkäreille ja hammaslääkäreille palautetta lääkemääräyksistä. Vuodesta 2017 alkaen palautetta on lähetetty vuosittain vaihtuvasta aiheesta kohdennetusti vain osalle lääkäreitä. Palautteen saajat poimitaan Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten tiedoista.

Kelan lääkemääräyspalautteella on pystytty vaikuttamaan lääkkeen määräämiseen. Esimerkiksi vuonna 2017 lähetetty palaute hoidon aloittamisesta parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen suurilla pakkauksilla vähensi suurten pakkausten määräämistä lähes 40 %.

Kohdennetun palautteen lisäksi palautteeseen voi tutustua tilastotietokanta Kelaston julkisista raporteista, jotka sisältävät keskiarvotietoja lääkemääräyksistä. Verkkopalvelua, jossa lääkäri voi tarkastella henkilökohtaisia lääkemääräystietojaan, uudistetaan parhaillaan, ja se on tarkoitus julkaista syksyllä 2022.

Lääkemääräyspalaute on saatavilla kokonaisuudessaan Kelan verkkosivuilla

Tiina Kuosa
Proviisori
Erityisasiantuntija, Sic!-lehden lääketieteellinen päätoimittaja, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.