Hyppää sisältöön

Uusien koronarokotteiden myyntiluvat - miten laadun arviointi toimii?

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 21.1.2021

Koronapandemian pakottamana uusien rokotteiden myyntilupia on vauhditettu ottamalla käyttöön nopeutettu viranomaiskäsittely.

Tutkija laboratoriossa.
© GettyImages/howtogoto

Nopeutettu käsittely on perusteltua väestön terveyden turvaamisen näkökulmasta ja se on mahdollista vain myyntiluvan hakijan ja lääkeviranomaisen jatkuvan tiedonvaihdon avulla. Tämä tarkoittaa sekä viranomaisille että lääkevalmistajille unettomia, työntäyteisiä öitä, mutta epäily siitä, että uudet COVID-19 rokotteet olisivat huolimattomasti tehtyjä tai helposti hyväksyttyjä ei pidä paikkaansa.

Covid-19-rokotteet arvioidaan rullaavassa myyntilupaprosessissa

Nopeutetusta myyntilupakäsittelystä kerrottiin tarkemmin aiemmassa Sic!-artikkelissa (Sic! 4/2020). Kaikki uudet Covid-19-rokotteet saavat myyntilupansa Euroopan lääkeviraston (EMA) keskitetyn myyntilupaprosessin kautta. Covid-19 rokotteita arvioitaessa noudatetaan erityisen nopeaa, rullaavaa käsittelyprosessia (rolling review).

Mikäli arvio on positiivinen, valmisteelle myönnetään tavallisesti ehdollinen myyntilupa. Ehdollisen myyntiluvan haltijalle asetetaan velvoitteita, joiden täyttymistä seurataan aktiivisesti arvioinnin osana ja joiden toteutuminen on edellytyksenä täyden myyntiluvan saamiseksi. Ehdollinen myyntilupa voidaan myös perua, mikäli velvoitteet eivät täyty.

Euroopan lääkeviraston biologinen työryhmä arvioi rokotteiden laadun

Laatuarviointi on osa kaikkien lääkkeiden myyntilupa-arviota. Rokotteet ovat biologisia lääkkeitä, joten niiden laatu arvioidaan EMA:n Ihmislääkekomitean (CHMP) alaisessa biologisessa työryhmässä, Biological Working Party:ssa (BWP).

Jokaisella EU:n jäsenmaalla on oikeus asettaa edustajansa työryhmään. Jäsenvaltiot hakevat arviointitehtäviä EMA:sta, joka asettaa kullekin lääkevalmisteelle kaksi arviointitiimiä tiimien kokemuksen ja osaamisen perusteella. Lisäksi asetetaan vertaisarvioijatiimi kolmannesta maasta.

Arviointitiimit arvioivat lääkevalmistajan lähettämät materiaalit aluksi erikseen, itsenäisesti, minkä jälkeen vertaisarvioija kommentoi arviolausuntoja ja arvioista keskustellaan työryhmässä. Kaikki maat saavat kommentoida ja esittää näkemyksensä hakemuksista edustajansa välityksellä. Yhteenvedot kunkin valmisteen laatuarvioinnista välitetään ajantasaisesti ihmislääkekomitealle, joka antaa komissiolle suositukset myyntiluvista.

Laatuarviointi osana myyntilupaprosessia

Lääkkeen toimintamekanismin ja valmistusprosessin syvällinen ymmärtäminen on avainasemassa onnistuneessa lääkekehityksessä. Lääkekehityksen aikana valmistaja määrittää lääkkeen laadun, sen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta kriittiset ja vähemmän kriittiset laatuominaisuudet ja kehittää niille sopivat testausmenetelmät. Näitä kehittämiään laatumittareita ja testien hyväksymisrajoja lääkkeen valmistaja ehdottaa viranomaisille.

Viranomainen puolestaan arvioi onko lääkkeen karakterisointi riittävän syvällistä, ovatko ehdotetut testausmenetelmät luotettavia ja riittäviä sekä ovatko valmistajan ehdottamat hyväksymisrajat perusteltuja tuotetun raakadatan ja kliinisten kokeiden perusteella.

Viranomainen vaatii usein paljonkin lisätietoja ja testausta liittyen lääkkeen kriittisiin laatuominaisuuksiin. Lopulta määritellään lääkkeen laadulle sopivat mittarit, joiden täyttyessä lääke-erä voidaan vapauttaa käyttöön.

Laatuarviointi tehdään nopeassa, rullaavassa käsittelyprosessissa

Covid-19-rokotteiden käsittely tapahtuu poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa, ns. rullaavassa käsittelyprosessissa. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistaja toimittaa valmisteen kehitykseen liittyviä tietoja viranomaisille pienissä erissä sitä mukaa kun tietoa karttuu. Vastaavasti viranomaiset esittävät valmistajalle jatkuvasti lisäkysymyksiä.

Normaalissa myyntilupaprosessissa valmistaja toimittaa valtavan tietopaketin kerrallaan viranomaisille, jotka toimittavat arviointiin perustuvat kysymykset valmistajalle tietyn ajan kuluttua.

Nopeutetussa prosessissa arviointi- ja vastausvaiheet limittyvät, ja prosessia saadaan tehostettua ilman että yhtäkään arvioinnin vaihetta ohitetaan. Covid-19-rokotteiden arviointitiimit ovat avainasemassa nopeutetun prosessin etenemisen kannalta.

Prosessin edetessä valmisteen tehon ja turvallisuuden kannalta keskeiset laatukysymykset kirkastuvat ja valmistaja voi panostaa voimavaransa niiden ratkaisemiseen. Arvioinnin kiihkeimmässä viimeisessä vaiheessa ei ole tavatonta, että Euroopan keskusviraston illalla lähettämiin kysymyksiin vastaukset saapuvat seuraavana aamuna. Tämä kuvastaa prosessin hektisyyttä - sekä viranomaiset että valmistaja tekevät parhaansa, jotta terveyttä turvaavat rokotteet saadaan markkinoille niin pian kuin se on lääkkeen turvallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottaen mahdollista.

Rokote-erät testataan viranomaislaboratorioissa

Rokotteet kuuluvat niihin valmisteisiin, jotka testataan eurooppalaisissa viranomaislaboratorioissa ennen kulutukseen vapauttamista. Jo hyvissä ajoin ennen myyntiluvan saamista, osana myyntiluvan saamisen ehtoja, rokotteen valmistaja sopii viranomaisverkostoon kuuluvan virallisen valvontalaboratorion kanssa valmisteen riippumattomasta testauksesta.

Kukin rokote-erä testataan yhtäaikaisesti valmistajan omassa laboratoriossa ja viranomaislaboratoriossa. Rokote-erä hyväksytään käyttöön vain, jos sekä valmistajan omat että riippumattoman viranomaislaboratorion tulokset läpäisevät rokotteelle myyntiluvassa asetetut vaatimukset.

Viranomaislaboratorio antaa testatulle rokotteelle vapautustodistuksen, jonka muut maat vastavuoroisesti hyväksyvät (tiedonvaihtosopimuksista riippuen).   

Rokotteiden laatua valvotaan usealla tasolla

Tuotantoteknologiasta riippumatta rokotteiden laatu varmistetaan useassa vaiheessa ennen rokotteiden käyttöönottoa. Myyntilupa-arvioinnin aikana valetaan perusta laadukkaalle valmisteelle.

Tuotannon aikana valmistusprosessia ja valmista rokotetta valvotaan sovitun kontrollistrategian mukaisesti monipuolisesti testaamalla, myös puolueettoman viranomaisen toimesta. Jos poikkeamia havaitaan valmistusvaiheessa tai lopputuotteessa, erät hylätään eikä niitä päästetä kulutukseen.

Vaikka ensimmäiset COVID-19 rokotteet ovat saaneet ehdollisen myyntiluvan huikean nopeasti, mitään valvonnan vaihetta ei ole ohitettu. Sovittu kontrollistrategia kattaa myös valmistusprosessin, eikä valmistusprosessia voi kiirehtiä, vaan tulee pitäytyä prosessissa, joka tuottaa laadukkaan, tehokkaan ja turvallisen tuotteen – kiireestä huolimatta.

Lue lisää

Uusia rokoteteknologioita kehitetään Covid-19-tautiin

Koronarokotteiden keskitetty myyntilupaprosessi

Jaana Vesterinen
FT, biokemian dosentti
Jaostopäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.