Läkemedel

Utbytet av biologiska läkemedel på apoteken inleds

Läkarnas skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedlet som lämpar sig för patientens vård förblir oförändrad. Fimea har producerat produktspecifik information om produktskillnader som stöd för rådgivningen om läkemedelsutbyte.