Hyppää sisältöön

Linjauksista käytäntöön ja pelisääntöjä arkeen

Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021
Koristeellinen kuva.
© Fimea

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoon kuuluu sopiminen kansallisista linjauksista, joiden laatimiseen käytetään näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Yhteiset toimintatavat helpottavat arkea ja eri ammattiryhmien työnjakoa. Niiden avulla on helpompi saavuttaa sellaisia hoitotuloksia, jotka oikeasti auttavat potilasta ja hänen läheisiään.

Linjausten toteutuminen käytännön tasolla riippuu meistä jokaisesta, olemme sitten terveydenhuollon ammattilaisia, lääkkeen käyttäjiä tai hänen läheisiään. Joitakin asioita meidän kaikkien olisi hyvä sisäistää. Mielestämme tärkeitä periaatteita ovat:

 1. Lääkitysturvallisuus toteutuu arkisen tekemisen kautta. Lääkehoito on turvallista, kun tunnetaan käytössä olevat lääkkeet, niiden vaikutusmekanismit ja mahdolliset haittavaikutukset ja potilaalle annetaan selkeät ohjeet niiden käytöstä. Turvalliseen lääkehoitoon kuuluu lisäksi se, että lääkkeitä on saatavilla eikä hoitoon synny haitallisia katkoja.
   
 2. Kukaan ei ole seppä syntyessään: osaaminen pitää varmistaa ja oppiminen on jatkuvaa. Ennen työuran alkua ovat terveydenhuollon ammattilaiset jo kuluttaneet monia vuosia koulun penkillä. Saavutettu tutkinto antaa perustiedot ja -taidot työelämään. Tiedämme kaikki, että tämä ei riitä. Meidän kaikkien on tärkeää omaksua asenne, jonka mukaan omaa osaamista pitää päivittää ja samalla opetella uutta, sillä terveydenhuollossa tieto uusiutuu nopealla vauhdilla.
   
 3. Jokainen tekee virheitä. Erityisen tärkeää on huomata tapahtuneet virheet ja helliä niistä raportoimisen kulttuuria. Vielä hienompaa on, kun yksikössä virheistä opitaan yhdessä ja vaaranpaikkoja osataan ennakoida. Kaikkein ansiokkainta on, kun kaikki kertynyt tieto jaetaan ja virheitä estetään suunnitelmallisesti toimintaa kehittämällä. Ilmapiiri, jossa virheistä voidaan kertoa avoimesti, on mitä parhain kasvualusta turvalliselle lääkehoidolle. Jokaisella on siis oma roolinsa paitsi lääkehoidon toteuttamisessa myös entistäkin turvallisemman tulevaisuuden rakentamisessa.
   
 4. Yhteistyö kuuluu perusperiaatteisiin: sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole sooloilijoita, kukaan meistä ei yksin pysty saavuttamaan hyviä lopputuloksia. Terveydenhuollon ammattilainen on osa hoitoketjua ja tietoinen omasta roolistaan siinä. Hoitoketju koostuu erilaisista osista, ja kaikki osat ovat tärkeitä, jotta saadaan hyvä kokonaisuus. 
   
 5. Yhteinen tavoitteemme on potilas, joka oikeasti pärjää ja pystyy toteuttamaan lääkitystään omassa arjessaan. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteisiin kuuluu myös, että vuoteen 2022 mennessä lääkkeen käyttäjiä tuetaan yhä enemmän ottamaan vastuuta oman lääkehoitonsa asianmukaisesta toteuttamisesta. Tavoitteeseen pääseminen ei edellytä rakettitiedettä, vaan sitä, että me kaikki kannamme vastuumme omasta työstämme.

Lääkehoidon turvallisuutta on tärkeää ja mahdollista kehittää. Maailma ympärillä muuttuu, ja siksi kaikkien lääkehoitoa toteuttavien on mietittävä, millaiset toimintatavat ja rakenteet auttavat lääkkeen käyttäjän turvallisuuden varmistamisessa.

Hiljattain julkaistu Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitetty versio ja sen liitteenä oleva lääkehoitosuunnitelman pohja samoin kuin päivitetty kansallinen lääkeinformaatiostrategia ovat erinomaisia työkaluja tässä elintärkeässä työssä.

Soila Karreinen
Ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö
Ulla Närhi
Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyspalveluryhmä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.