Fimean toiminta

Kansallisen riskilääkeluokituksen logo.

Huomioi suuren riskin lääkkeet

Suuren riskin lääkkeiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia seurauksia potilaalle.