Hyppää sisältöön

Tunnistatko suuren riskin lääkkeet?

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 21.10.2022

Valmisteilla oleva kansallinen riskilääkeluokitus rakennetaan tukemaan lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Riskilääkeluokitus on ensimmäistä kertaa laajemmin esillä kaikille avoimessa Lääkeinformaatiofoorumissa 3.11.2022.

© GettyImages/alvarez

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa käynnistyi maaliskuussa projekti, jossa muodostetaan kansallinen riskilääkeluokitus. Luokitus tukee terveydenhuollon ammattilaisia lääkehoitoja koskevassa kliinisessä päätöksenteossa sekä lääkehoitojen suunnittelussa ja toteuttamisessa lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

– Riskilääkeluokituksen avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan tunnistaa suuren riskin lääkkeitä ja huomioida niitä koskevat riskit käytännössä, jotta lääkehoito olisi turvallista, tiivistää projektipäällikkö Elsi Similä Fimeasta.

Projekti toteutetaan yhdessä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa. Työtä ohjaa projektiryhmä, johon kuuluu 13 riskilääkkeisiin perehtynyttä lääketieteen, hoitotieteen ja farmasian asiantuntijaa.

Luokituksen tietosisältö laaditaan Delfoi-tutkimusmenetelmällä, jossa haetaan yksimielisyyttä riskilääkeluokitukseen kuuluvista lääkkeistä ja lääkeryhmistä sekä lääkkeiden keskeisiä riskeistä ja niiden hallinnan keinoista.

Tutkimukseen valittiin alkuvaiheessa mukaan 61 eri ammattiryhmiä edustavaa riskilääkkeiden asiantuntijaa. Asiantuntijoiden arvioitaviksi tuodut potentiaaliset suuren riskin lääkkeet valittiin kansainvälisten luokitusten ja kirjallisuuden avulla. Asiantuntijoilla on ollut mahdollisuus ehdottaa arvioitavaksi myös uusia lääkkeitä.

Milloin ja miten riskilääkeluokitus on saatavilla?

Kansallinen riskilääkeluokitus valmistuu alkuvuodesta 2023, minkä jälkeen se julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Myöhemmin riskilääkeluokitus integroidaan osaksi Fimean Lääkehakua, kuten Lääke 75+ -tietokanta on integroitu.

– Projektin aikana laaditaan myös suunnitelma siitä, miten riskilääkeluokitus olisi mahdollista integroida päätöksenteon tukijärjestelmiin ja potilas- ja asiakastietojärjestelmiin.

Similän mukaan luokitus rakennetaan alkuvaiheessa palvelemaan laajasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöjä.

– Jatkossa luokituksesta on mahdollista laatia esimerkiksi eri toimintaympäristö- ja potilasryhmäkohtaisia versioita.

Kansallinen riskilääkeluokitus esillä Lääkeinformaatiofoorumissa

Kansallinen riskilääkeluokitus on ensimmäistä kertaa laajemmin esillä Lääkeinformaatiofoorumissa, joka järjestetään torstaina 3.11.2022 kello 9.00–11.30 verkkolähetyksenä.

Lääkeinformaatiofoorumi on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa lääkealan toimijat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, opiskelijat ja lääkkeiden käyttäjät yhteiseen moniammatilliseen keskusteluun. Tänä vuonna teemana on "Toimiva lääkehoito työikäisten arjessa – sitoutumisen haasteina vuorovaikutus ja hoitoväsymys ”. Yhteistä keskustelua pohjustavat puheenvuorot, joissa tuodaan esille terveydenhuollon ammattilaisten, työikäisten lääkkeiden käyttäjien sekä tutkijan näkökulmat.

Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Linkki verkkolähetykseen julkaistaan lähempänä tilaisuutta Fimean verkkosivuilla ja Twitterissä. Lääkeinformaatiofoorumin järjestää Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto, jonka toimintaa johtaa Fimea.

Lue lisää

Kansallinen riskilääkeluokitus (Fimea)

Tervetuloa Lääkeinformaatiofoorumiin 3.11.2022 (Fimea)

Tiina Kuosa
Proviisori
Erityisasiantuntija, Sic!-lehden lääketieteellinen päätoimittaja, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.