Hyppää sisältöön

Uusia apteekkeja perustettu lähes 40 – perustamisselvitys jatkuu

Lääkkeet Valvonta
Julkaistu 17.9.2021

Fimean vuonna 2016 käynnistämän selvityksen tuloksena on toistaiseksi perustettu 36 uutta apteekkia. Lääkelakiin esitetty muutos mahdollistaisi jatkossa sivuapteekkien muuttamisen pääapteekiksi aiempaa monipuolisempaan arviointiin perustuen.

Kuvassa on vihreä apteekin logo rakennuksen seinässä.
© GettyImages/GoodLifeStudio

Fimean vuonna 2016 käynnistämän selvityksen tuloksena on perustettu kaikkiaan 36 uutta apteekkia (kuva 1). Näistä 29 on kokonaan uusia apteekkeja, kaksi uusia sivuapteekkeja ja viisi sivuapteekeista itsenäisiksi muutettuja apteekkeja. Selvitystyö on kohdistunut apteekkipalveluiden alueelliseen toimivuuteen ja apteekkien lisäämistarpeeseen.

– Selvitys on koskenut erityisesti kuntia, joissa apteekkitiheys on koko maan keskiarvoa pienempi tai kunta -tai terveyspalvelurakenteissa on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, kertoo johtaja Johanna Nystedt lääkealan toimijoiden valvonta -prosessista Fimeasta.

Uusia apteekkeja ympäri Suomen, myös sairaaloiden yhteyteen

Uusia apteekkeja on tähän mennessä avattu Turkuun, Ylivieskaan, Naantaliin, Mäntsälään, Valkeakoskelle, Hyvinkäälle, Järvenpäähän ja Vihtiin. Lisäksi sairaalan yhteyteen apteekki on avattu Espoossa, Kuopiossa ja Tampereella. Myös Porissa apteekki on aloittamassa toimintaansa sairaalan yhteydessä.

Fimeaan on tullut useita aloitteita avoapteekkipalveluiden saamiseksi sairaaloiden yhteyteen.

Selvityksessä Fimea on reagoinut palautteeseen, jotta sairaaloissa asioivat tai kotiutuvat saisivat lääkkeensä sujuvasti ja vaivatta.

– Selvityksessä Fimea on reagoinut tähän palautteeseen, jotta sairaaloissa asioivat tai kotiutuvat saisivat lääkkeensä sujuvasti ja vaivatta, toteaa jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg Fimean lääkejakelujaostosta.

Sivuapteekit on perustettu Porin Lavian alueelle sekä Loviisan Vanhakylän-Koskenkylän alueelle, jossa sivuapteekki on jo aloittanut toimintansa. Nurmijärvelle, Loviisaan ja Seinäjoelle perustettuihin apteekkeihin on valittu apteekkarit, mutta apteekkeja ei ole vielä avattu. Porvooseen perustetun apteekin apteekkilupapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Uusimmat apteekkien perustamispäätökset Fimea on tehnyt Rovaniemelle, johon on perustettu yksi uusi apteekki sekä Ouluun, johon on perustettu kolme uutta apteekkia. Molemmissa tapauksissa paikallinen apteekkari on hakenut päätökseen oikaisua Fimealta. Päätös apteekin perustamisesta on tehty myös Vaasaan. Apteekkiluvan myöntäminen on parhaillaan Fimean käsittelyssä.

Pääkaupunkiseudun apteekkitilanteen muutokset odottavat valituskäsittelyjen valmistumista

Fimea on perustanut selvityksensä aikana pääkaupunkiseudulle tähän mennessä yksitoista uutta apteekkia. Espoon kuuteen uuteen, vuonna 2017 perustettuun apteekkiin on valittu Fimean päätöksillä apteekkarit. Yksi Espoon uusista apteekeista on avattu Jorvin sairaala-alueelle, joka on rajattu omaksi apteekkialueekseen. Loput viisi saavat sijoittua vapaasti Espoon kaupungin alueelle. Fimea on myöntänyt apteekkiluvat uudelleen heinäkuussa, mutta päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Espooseen on siirtynyt Fimean tekemällä päätöksellä myös Helsingin 3. (Yliopiston) apteekin sivuapteekki Jyväskylästä, jossa jatkaa edelleen toinen Helsingin 3. apteekin sivuapteekki.

Myös Vantaalle perustettuihin neljään uuteen apteekkiin on valittu apteekkarit. Kaksi luvista käsiteltiin Fimeassa uudelleen elokuussa, koska apteekkiluvan saaneet ovat luopuneet heille myönnetyistä luvista. Nämä päätökset eivät vielä ole lainvoimaisia. Kahden aiemmin luvan saaneen apteekkarin tulee käynnistää apteekin toiminta viimeistään kesällä 2022.

Pääkaupunkiseutua koskevien päätösten lisäksi lähes kaikista muista Fimean selvitystyön aikana tekemistä perustamis- ja sijaintialueen muuttamista koskevista päätöksistä on joko haettu oikaisua Fimeasta tai valitettu hallinto-oikeuteen. Yksikään valituksista ei ole johtanut päätöksen muuttamiseen. 

Helsingin uusista apteekeista päätös syksyn aikana

Helsingissä Fimea harkitsee muutoksia apteekkien sijaintialueisiin ja on esittänyt viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin. Fimean esityksen mukaan Helsingin apteekit saisivat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden sairaala-alue rajattaisiin omaksi alueekseen.

Fimean esityksen mukaan apteekkien sijoittuminen vapaasti koko kaupungin alueella mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti.

– Meilahden alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi aluetta on esitetty omaksi apteekkialueekseen, perustelee Pirjo Rosenberg.

Fimean päätösesityksen kuuleminen päättyi kesäkuussa. Rosenbergin mukaan päätös pyritään tekemään syksyn aikana.

Lakimuutos mahdollistaisi uudenlaisen tarkastelun

Helsinkiä koskevan päätöksen valmistuttua ensivaiheessa tarkastelulistalla olleiden kaupunkien apteekkipalveluiden tilanne on Johanna Nystedtin mukaan nyt arvioitu.

Palautetta ja aloitteita seurataan kuitenkin koko ajan ja tarvittaessa käynnistetään selvitys apteekkipalvelujen alueellisesta riittävyydestä uusilla alueilla.

– Palautetta ja aloitteita seurataan kuitenkin koko ajan ja tarvittaessa käynnistetään selvitys apteekkipalvelujen alueellisesta riittävyydestä uusilla alueilla. Myös muutosten kohteena olleiden alueiden tilannetta seurataan. Selvitys jatkuu siis osana Fimean normaalia toimintaa, Nystedt toteaa.

Jatkossa Fimean selvitykset tulevat keskittymään erityisesti sivuapteekkeihin ja niiden muuttamiseen pääapteekeiksi, mikäli hallituksen esitys lääkelain muutoksista etenee päätökseen. Esityksen mukaan apteekin toimintaedellytyksiä arvioitaisiin kokonaisuutena, kun harkitaan sivuapteekin muuttamista apteekiksi. Arvioinnissa otettaisiin huomioon sivuapteekin liikevaihto, vuosittain toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä sekä lääkelaissa mainitut apteekin perustamisen edellytykset.

– Tällä hetkellä toimintaedellytysten arviointi perustuu lain mukaan vain sivuapteekin liikevaihtoon. Mahdollinen lääkelain muutos toisi tarkasteluun sivuapteekkeja uudella tavalla, toteaa Pirjo Rosenberg.

Tiina Kuosa
Proviisori
Erityisasiantuntija, Sic!-lehden lääketieteellinen päätoimittaja, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.